Uniwersytet Warszawski - strona 102

Państwo faszystowskie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 861

Państwo faszystowskie Państwo faszystowskie przyjęło się określać jako terrorystyczną dyktaturę kapitału monopolistycznego, występującą w okresie zagrożenia państwa przez rewolucyjne nastroje mas ludowych i nieporadność rozwiązania złożonych problemów społecznych przez ówczesne reżimy polityczne ni...

Państwo kapitalistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2499

Państwo kapitalistyczne Występuje prywatna własność środków produkcji należących do ludzi zamożnych oraz swobodnych wytwórców sprzedających swoją siłę roboczą. Głównymi siłami społecznymi są właściciele środków produkcji (kapitaliści), robotnicy przemysłowi i

Państwo w koncepcjach Arystotelesa i Platona- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2611

Państwo w koncepcjach Arystotelesa i Platona Arystoteles - powstanie państwa w drodze naturalnego rozwoju człowiek jest z natury stworzony do życia w państwie (zoon politikon) państwo pochodzi z natury kolejne etapy powstawania państwa: powstanie rodziny (gospodarstwo domowe) powstanie

Państwo, naród i jednostka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2723

Państwo, naród i jednostka Naród jest szczególnego rodzaju grupą społeczną. Wyróżnia się ona liczebnością członków i specyficznymi celami. Nie ma jednej uniwersalnej definicji narodu. naród - historycznie ukształtowana trwała wspólnota, która powstała na gruncie wspólnych losów dziejowych, wspólnej...

Państwo. Etymologia pojęcia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1281

5. Państwo. Etymologia pojęcia 1) Starożytność: greckie polis - miasto-państwo z własnym ustrojem i prawodastwem. Termin wspólnota używany gdy mówiono o państwie w ogóle, oznaczającego ogół obywateli; gdy chodziło o określenie państw monarchii...

Pojęcie narodu w koncepcji Gellnera- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1183

Pojęcie narodu w koncepcji Gellnera Państwem są wyspecjalizowane organy porządkowe, takie jak policja czy sądownictwo, wyodrębnione z życia społecznego, Państwo to instytucja, która zajmuje się wymuszaniem publicznego ładu. I narody i państwa są bytami przygodnymi. A nie powszechnymi i koniecznymi...

Pojęcie państwa w filozofii, naukach prawnych i w nauce o polityce- op...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 399

Pojęcie państwa w filozofii, naukach prawnych i w nauce o polityce Filozofia: - próba odpowiedzi na pytania: jak stworzyć idealne państwo? jaka jest istota i forma państwa? Hegel - filozofia niemiecka: gloryfikacja państwa jako najwyższej formy rozwoju współczesna filozofia - koncepcje antyetat...

Pojęcie wojny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 742

Temat nr 47 Pojęcie wojny Wojna jest zjawiskiem powszechnym ale do końca niewyjaśnionym. Zalecana lektura ;) „Dzieje Herodota” Clausewitz „O wojnie” Wojna to akt przemocy mający na celu zmu...

Politic, policy, politics- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 476

Są to pojęcie, które na gruncie politologii w Polsce pozwalają na wielowymiarowe spojrzenie na kwestię zakresu treściowego słowa „polityka”. Słowo to ma więc 3 wymiary: Strukturalny - Politic - proces decyzyjny, zachodzących w strukturach politycznych, na podstawowe posiadanych prze nie uprawnień ...

Polityka wg Ryszki i Webera- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

Temat 44 Polityka wg Ryszki i Webera Franciszek Ryszka : Planowe i zorganizowane dążenie do zdobycia i utrzymania władzy. Dążenie któremu odpowiadają określone działania ludzi. Dążenie do zdobycia i utrzymania władzy odbywa się w ramach organizacji państwowej, pojmowanej historycznie, geograficzni...