Uniwersytet Warszawski - strona 101

Forma państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 175
Wyświetleń: 665

24. Pojęcie forma państwa Geneza form państwa Potrzeba organizowania się od starożytności Poszukiwanie optymalnej formy państwa Liczne zmiany form państwa nie zawsze w drodze pokojowej Zawsze istniała dominująca forma Liczne zmiany nawet jednej formy państwa w przeciągu niewielu lat np. Republ...

Forma rządów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1141

27. Forma rządów Formą rządów nazywamy ogól organów naczelnych państwa i stosunków miedzy nimi Wyróżniamy: republikę i monarchię (nieograniczone (absolutne), ograniczone (konstytucjyjne)) Na zasadzie relacji pomiędzy głównymi podmiotami w...

Funkcja kulturalno - wychowawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

34. Funkcja kulturalno-wychowawcza działalność państwa w sferze kulturalnej i wychowawczej Wpajanie wiedzy i zdobyczy cywilizacyjnych rozbudowany system edukacyjny przygotowanie jednostki intelektualno -kulturowej nastawionej na twórcze myślenie i zachowanie Rozpowszechnianie dóbr kulturowych wspie...

Funkcja socjalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

33. Funkcja socjalna państwa działalność w socjalnej sferze stosunków społecznych zmierzająca do zabezpieczenia społecznego jednostek ludzkich środki pochodzą przede wszystkim ze źródeł państwowych (podatki, datki fundacji), jak i prywatnych (datki ludzi) ubezpieczenia społeczne obowiązkowe i powsze...

Funkcja zewnętrzna państwa całokształt działalności państwa w stosunka...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 42
Wyświetleń: 280

35. Funkcja zewnętrzna państwa całokształt działalności państwa w stosunkach z innymi państwami oraz organizacjami i wspólnotami międzynarodowymi Zapewnienie bezpieczeństwa państwa na zewnątrz - trwałość i obrona niepodległości państwa, jego suwerenności i integralności, jego rozwoju wewnętrznego -...

Kultura polityczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1316

Nr 45 Kultura polityczna Wg Szczepańskiego kultura to ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych wartości i uznawanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazyw...

Naród a integracja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

43.Państwo narodowe a integracja europejska Ostatnio fala nacjonalizmów wręcz szowinizmów ale również integracja europejska. Integracja polityczna, ekonomiczna, kulturowa. Integracja doprowadzi do powszechnego zniechęcenia i odrodzenia uśpionych nacjonalizmów konieczna przy równoczesnym utrzymaniu...

Organizacja państwowa- cel i przeznaczenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 84
Wyświetleń: 784

Organizacja państwowa jak każda inna organizacja polityczna ma swój określony cel i przeznaczanie. Cel: dobro ogółu zapewnienie bezpieczeństwa ochrona własności i interesów ogółu narodu Wg Ehrlicha „przez cel państwa trzeba rozumieć, co ośrodek

Organizacja państwowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Organizacja państwowa jak każda inna organizacja polityczna ma swój określony cel i przeznaczanie. Cel: dobro ogółu zapewnienie bezpieczeństwa ochrona własności i interesów ogółu narodu Wg Ehrlicha „przez cel państwa trzeba rozumieć, co ośrodek

Państwo a jednostka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Państwo a jednostka Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1795 - podmiotowe prawa publiczne: wolność: możność czynienia wszystkiego, co nie szkodzi drugiemu równość: wobec prawa własność: prawo własnościowe - „prawo święte i nienaruszalne” Nowoczesny model praw człowieka zawiera wszechstronne...