Uniwersytet w Białymstoku - strona 91

Urzędowe interpretacje prawa podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 476

. Wskaż rodzaje urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz podmioty właściwe do ich wydawania. Rodzaje interpretacji prawa podatkowego (z op. Art. 14a - 14p): @ Ogólne  wydaje je minister właściwy ds. finansów publicznych, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez or...

Oszacowania podstawy opodatkowania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

W jakich przypadkach organ podatkowy może dokonać oszacowania podstawy opodatkowania? Art. 23 op. Oszacowanie podstawy opodatkowania to jeden ze sposobów określenia podstawy opodatkowania. Możliwe jest gry brak jest danych, na podstawie których podstawa opodatkowania mogłaby być precyzyjnie ustalo...

Samodzielnie naliczanie odsetek za zwłokę - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

W jakich przypadkach organ podatkowy musi samodzielnie naliczyć odsetki za zwłokę? Art. 53 3 op. Sytuacje, gdy organ sam nalicza odsetki: @ organ wydaje decyzję o odroczeniu terminu płatności podatku/zaległości lub o rozłożeniu jej na ra...

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

. Kto i w jakich przypadkach może złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty (art. 75 o.p.). Art. 75 op. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty złożyć mogą: @ Podatnik  w sytuacji kiedy zakwestionuje on zasadność pobrania przez płatnika podatku albo wysokość pobranego podatku. Przy zobowiązaniach powstając...

Współdecydowanie z zastosowaniu ulg - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Na czym polega i w jakich przypadkach ma miejsce tzw. współdecydowanie w przypadku stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych? Współdecydowanie stosuje się w przypadku podatków stanowiących dochód j.s.t., ale realizowanych przez państwowe

Prawo podatkowe - wysokość odsetek - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Ile wynosi i od czego jest uzależniona wysokość odsetek za zwłokę? Art. 56 § 2 op. Stawka odsetek za zwłokę uregulowana jest w ustawie. Wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 %, z tym że stawka ta nie może b...

Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652

Zabezpieczenie przedwymiarowe i przed terminem płatności. Art. 33 - 33c op. Przed terminem płatności  to jasne. Przedwymiarowe  przed wydaniem decyzji ustalającej/określającej wysokość zobowiązania podatkowego a także określającej zwrot podatku. Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności ...

Zaniechanie poboru - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

Zaniechanie poboru - istota i tryb. Art. 22 op. Zaniechanie poboru to jeden z nieefektywnych sposobów wygasania zobowiązania podatkowego. Ma charakter generalny a nie indywidualny (podmioty indywidua nie mogą wystąpić ze stosownym wnioskiem). ...

Zasady odpowiedzialności podatnika - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 350

Zasady odpowiedzialności podatnika za zobowiązania podatkowe (w tym pozostającego w małżeńskiej wspólnocie majątkowej). Art. 26, 29, 110 (szerzej niż zakres pytania) op. - Podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatnik. Odpowiedzialność osobista. - Odpow...

Języki mówione - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Języki mówione: 1.naturalne (powstałe spontanicznie -narodowe, często przez przypadek, naleciałości), 2. sztuczne (np. esperanto) {Ale współczesne języki naturalne też nie są czysto naturalne (mieszanina -np. z j. prawnym lub prawniczym podaje ...