Uniwersytet w Białymstoku - strona 83

Sierpniówka z 1944 - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

. Sierpniówka z 31.08.1944 Dekret PKWN o wymiarze kary dla faszystowsko- hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców narodu polskiego. Przewidywał karę śmierci za: - zabójstwa - znęcanie się - wszelkie formy prześladowania ludności...

Skład i kompetencje Rady Nieustającej - Kompetencje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2058

. Skład i kompetencje Rady Nieustającej Rada Nieustająca powstała w 1775 roku -36 członków - 18 ministrów i senatorów oraz 18 konsyliarzy ze „stanu rycerskiego” powoływanych przez sejm, co 2 lata, w tajnym głosowaniu podczas pierwszego wspólnego posiedzenia izb sejmowych. Każdy kolejny sejm, co dw...

Skład i kompetencje Straży Praw - pigułka

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 735

Skład i kompetencje Straży Praw Skład: -król jako przewodniczący - prymas jako głowa kościoła w Polsce i przewodniczący Komisji Edukacji Narodowej - 5 ministrów: jeden z marszałków jako

Struktura sądownictwa w II RP

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 217
Wyświetleń: 924

. Struktura sądownictwa w II RP - sądownictwo powszechne i specjalne Sądy powszechne - ustawa z 1928 wprowadziła 4 stopniową strukturę organizacyjną sądów, składały się na nią: - sądy grodzkie - sądy szczebla najniższego, orzekały jednoosobo...

Trybunał koronny i litewski - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1645

Trybunał koronny i litewski - geneza, skład i kompetencje - Geneza: konieczność reformy wyższego sądownictwa w związku z załamaniem się systemu sądów królewskich zrzeczenie się przez króla najwyższego sądownictwa na rzecz stanu szlacheckie...

Ubezpieczenia społeczne w prawie II RP.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

. Ubezpieczenia społeczne w prawie II RP. Ustawa o zabezpieczeniu społecznym - obejmowały ubezpieczenia: -na wypadek choroby ( 1919), wszystkie grupy pracownicze, dla ich realizacji stworzono samorządowe powiatowe kasy chorych, składni na nie ...

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w Polsce Ludowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 819

Udział czynnika ludowego w wymiarze sprawiedliwości w Polsce Ludowej - koncepcję ławników wprowadzono, aby napełnić wymiar sprawiedliwości komunistami - najpierw pojawili się przy sadach przysięgłych lub w szczególnych trybach postępowania przed sądami karnymi powszechnymi - 1943 i 1944 wprowadzo...

Unia lubelska - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1050

. Unia lubelska. Kształt ustrojowy Rzeczypospolitej obojga narodów. - unia została zawarta pod naciskiem polskiej szlachty, mimo opuszczenia sejmu lubelskiego prze posłów litewskich - założenia unii oparte były na zasadach równości, Królestwo Polskie i

Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej Szlacheckiej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1358

. Urzędy ziemskie w Rzeczypospolitej szlacheckiej Dygnitarskie: Wojewoda: stał na czele hierarchii urzędników ziemskich; stał na czele rady panów województwa, przewodniczył sejmikom elekcyjnym, uczestnictwo w sądzie wiecowym, w Wielkopols...

Ustrój władz powstania kościuszkowskiego - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

Ustrój władz powstania kościuszkowskiego. Prawo karne i sądy powstańcze Wprowadzona struktura władzy miała charakter tymczasowy, ułożenie podstawowych zasad ustrojowych odroczono do zakończenia wojny o niepodległość. Formalnie nadal utrzymano monarchię, mimo, że król był pozbawiony wszelkiej władzy...