Uniwersytet w Białymstoku - strona 81

Problem kodyfikacji prawa w XVI w. - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 119
Wyświetleń: 714

. Problem kodyfikacji prawa w Polsce w XVI wieku. Statut Łaskiego z 1506 - zbiór statutów i konstytucji sejmowych - powstał z inicjatywy sejmu radomskiego w 1505 - redakcja zbioru była dziełem kanclerza Jana Łaskiego - składał się z dwó...

Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1029

. Problem recepcji prawa rzymskiego w Polsce w XVI wieku - oparcie polskiego prawa w całości na prawie rzymskim(Modrzewski) - stosowanie go razem z prawem kanonicznym (Przytulski) - traktowanie prawa rzymskiego jako prawa subsydiarnego ...

Proces likwidacji odrębności ustrojowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 567

Proces likwidacji odrębności ustrojowej królestwa po powstaniach w XIX wieku 1832- statut organiczny: - ogłoszony przez cara Mikołaja I jako legalna zmiana konstytucji - inkorporował królestwo polskie do cesarstwa rosyjskiego jako prowincję - nie urzeczywistniono w nim instytucji zgromadzenia st...

Przestępstwa publiczne i prywatne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

. Przestępstwa publiczne i prywatne w rzeczpospolitej Szlacheckiej a) przestępstwa publiczne - w stosunku do osoby króla - zdrada ojczyzny - bunt w porozumieniu z nieprzyjacielem - donoszenie nieprzyjacielowi o tajemnicach państwowych - pod...

Przestępstwo i kara według procesu karnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 98
Wyświetleń: 651

. Przestępstwo i kara wg. Kodeksu karnego z 1932 Przestępstwo: - kodeks opatry na formalnej definicji przestępstwa - przestępstwo to każdy czyn zabroniony przez ustawę, obowiązującą w momencie jego poełnienia - w kodeksie unormowano zbrodnie i występki ( dwójpodział), wykroczenia uregulowano odr...

Rada stanu w Księstwie Warszawskim - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1022

. rada Stanu w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim w XIX wieku - była instytucją przejętą z Francji, kompetencje obejmowały istotne dziedziny władzy państwowej, formalnie była organem pomocniczym monarchy, początkowo w jej skład wchodzili król jako przewodniczący lub wicekról, w razie braku ...

Ustawa o jednolitej władzy państwowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

. Rady Narodowe. Ustawa o jednolitej władzy państwowej rady narodowe, zgdonie z konstytucją były terenowymi organami władzy państwowej, a jednocześnie samorządu terytorialnego, funkcjonowały na wszystkich szczeblach podziału administracyjneg...

Recepcja idei humanitarnych - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1512

. recepcja idei humanitarnych w Polsce w XVIII wieku - formalne określenie przestępstwa, pojawiło się u schyłku XVIII w, za przestępstwo zaczęto uznawać jedynie cyn zabroniony przez ustawę - nullum crimen sine lege - w dobie Oświe...

Sąd asesorski i sejmowy - różnice

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 168
Wyświetleń: 665

Sąd asesorski, referendowy i sejmowy. Sąd asesorski /Asesoria/: - przewodniczył kanclerz lub podkanclerzy a asesorami byli referendarze, regenci kancelarii, jeden z sekretarzy królewskich - sprecyzowanie uprawnień nastąpiło po powołaniu Tryb...