Uniwersytet w Białymstoku - strona 80

Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 889

Przedsiębiorstwo jako podmiot działalności gospodarczej Istota przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo - element triady określającej strukturę podmiotowa gospodarki Przedsiębiorstwo - podmiot prowadzący na własny rachunek działalność produkcyjną lub usługową w celach komercyjnych. Podstawy analizy prz...

Rachunek produktu narodowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1869

Rachunek produktu narodowego. System rachunków narodowych System rachunków narodowych to zbiór wzajemnie powiązanych rachunków makroekonomicznych pozwalających na uzyskanie spójnych danych o produkcji i dochodach. Zestawiane są: ·Rachunki bieżące, ·Rachunki akumulacji, ·Bilanse. Metodologia o...

Teoria równowagi i popytu konsumenta - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

Teoria równowagi i popytu konsumenta Cel konsumenta - maksymalizacja satysfakcji z konsumpcji dóbr i usług Użyteczność - to satysfakcja z konsumpcji dóbr i usług Użyteczność całkowita to suma satysfakcji z konsumpcji całego posiadanego przez konsumenta zasobu dóbr. Użyteczność krańcowa to użyte...

Decyzje instytucji UE jako źródła prawa administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Decyzje instytucji UE jako źródła prawa administracyjnego Przykładem decyzji o charakterze źródła prawa administracyjnego w RP mogą być: 1) DECYZJA KOMISJI z dnia 1 września 2010 r. w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich (notyfikowana j...

Działania administracji publicznej podlegające zaskarżeniu - wykład...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Działania administracji publicznej podlegające zaskarżeniu Decyzja administracyjna Postanowienie administracyjne Niebędące decyzjami ani postanowieniami akty lub czynności z zakresu admin. Publicznej, dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa Pisemne interpretacje przepis...

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 371

Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich Podstawowym źródłem poznania regulacji europejskich jest Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich zwany w skrócie Dziennikiem Urzędowym (ang. Official Journal, fr. Journal Officiel, niem. Amtsblatt), który ukazuje się codziennie we wszystkich

Prawo hipoteczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

. Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim. - w Królestwie Polskim w latach 1818 i 1825 dokonano gruntownej zmiany prawa hipotecznego, oparto je na zasadzie jawności materialnej, publicznej wiary ksiąg wieczystych, legalności hipotecznej, szczegółowości i pierwszeństwa hipotecznego - jawność material...

Prawo hipoteczne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

. Prawo hipoteczne w rzeczpospolitej szlacheckiej - hipoteka powstawała w wyniku umowy między wierzycielem a dłużnikiem - właścicielem majątku oraz następnie jej wpisu do księgi sądowej - ustawa o ważności zapisów z 1588 r. normowała szczegółowo zasadnicze sprawy związane z zastawem nieruchomości ...

Prawo małżeńskie w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 777

. Prawo małżeńskie w II RP - obowiązywały 4 różne ustawodawstwa małżeńskie i 3 typy regulacji prawnych : laicki ( prawo niemieckie i węgierskie), wyznaniowy ( prawo rosyjskie) i mieszany ( prawo austriackie) - Komisja Kodyfikacyjna za pr...

Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

Prawo wojskowe 1943-1945 w Polsce Uchwałą prezydium Zarządu Głównego ZPP 7.07.1943 wprowadzowno w życie kodeks wojskowy PSZ w ZSRR prawa karnego materialnego. Liczył 84 art, dzielił się na część ogólną - 17 art., i szczególną, był n...