Uniwersytet w Białymstoku - strona 73

Historia ewolucji wolności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 672

Wykład III Historia Ewolucji Wolności Starożytność: W Rzymie wolność sumienia i wyznania nie istniała. Kult religijny uważany był za instytucję publiczną i część składową ideologii państwowej. W starożytnym Rzymie na poddanych ciążył obowiązek wyznawania religii oficjalnej, która posiadała charak...

Państwo świeckie i wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 413
Wyświetleń: 987

Wykład IV Państwo Świeckie i Wyznaniowe XIX i XX WIEK: Była już możliwość zmiany religii, ale także pojawiły się poglądy ateistyczne. Marksizm - proklamowali zniesienie religii jako złudne szczęście ludu i gwarantuje to pełne wyzwolenie i szczęście ludu. K. Marks i F. Engels zarzucali burżuazyjn...

Historia polskiego prawa wyznaniowego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 693

Wykład V Historia polskiego prawa wyznaniowego Okres I RP (966 - 1795r.): W okresie od przyjęcia chrześcijaństwa do III rozbioru Polski była ona państwem katolickim, a jednocześnie wielonarodowościowym i wielo wyznaniowym. Oprócz katolików na terenie Polski zyła ludność: - Prawosławna - Protest...

Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1372

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Epoka siedmiu mędrców, Podział filozofii, Podstawowe pojęcia Europocentryzm- stanowisko przyjmujące że kultura europejska zajmuje miejsce czołowe w ramach kultury światowej Kultura- ogół przedmiotów materialnych i duchowych, które wytwarza człowiek dążąc do urzeczywist...

Pitagorejczycy i Eleaci - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Pitagorejczycy i Eleaci Koncepcje pluralistyczne: Empedokles 195- 455 p.n.e. Anaksagoras 500-428 p.n.e. Demokryt z Abdery 160- 360 - Teoria atomistyczna, zaczerpnięta z filozofii Leikiposa; zwolennik demokracji, ...

Filozoficzne dowody na istnienie Boga - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Prawo Naturalne, Prawo Boże, Filozoficzne dowody na istnienie Boga Państwo Boże - De civitas Dei - zhierarchizowane Panuje pokój - pax - pokój jest tym do czego ludzie powinni dążyć Civitas terrena - państwo ziemskie Civitas diaboli - państwo diabła Tylko od łaski boż...

Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2359

Dr Karol Kuźmicz, Filozofia, Szkoły Posokratejskie, Szkoły Hellenistyczne Arystoteles - droga złota środka jako droga ku cnocie. Arystoteles podzielił warunki dobrego rozwoju państwa na 3 kategorie: 1. Położenie geograficzne państwa (klimat umiarkowany - 4 pory roku, izolacja od wrogów - np. morz...

Słownictwo i paremie z ius i lex - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z ius i lex IUS ius canonicun - prawo kanoniczne ius civile - prawo cywilne ius cogens - prawo (przepisy) bezwzględnie obowiązujące ius commune - prawo powszechne ius criminale (poenale) - prawo karne ius disposi...

Słownictwo i paremie z rzeczy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1323

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia prawnicza, Słownictwo i paremie z rzeczy res mobiles - rzeczy ruchome res immobiles - rzeczy nieruchome res consumptibiles - rzeczy zużywalne res corporales - rzeczy materialne res incorporales - rzeczy niematerialne res in commercio - rzeczy zn...

Słownictwo i paremie z zobowianie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Dr Krzysztof Szczygielski, Łacińska terminologia, Słownictwo i paremie z zobowiązań Zobowiązania anatocismus - anatocyzm; pobieranie procentów od zaległych odsetek commodatum - umowa użyczenia compensatio - potrącenie creditor - wierzyciel culpa - wina culpa in contrahendo - wina przy zawarci...