Uniwersytet w Białymstoku - strona 72

Klasyczne i współczesne ujęcie polityki - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1309

Klasyczne i współczesne ujęcie polityki. Definicja i różne aspekty tego terminu. Starożytność. Źródło: polityka wywodzi się z filozofii, Cel polityki: osiągnięcie doskonałości (cnoty) Pytaniem filozofii jest: to, co to jest cnota, doskonałość.   Etapy: 1. Sokrates: natura człowieka jest dobra...

Wykład - koncepcje dotyczące istoty prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 623
Wyświetleń: 1141

Podstawowe koncepcje dotyczące istoty prawa (szkoła prawa natury, pozytywizm prawniczy, inclusive i exclusive pozytywizm, normatywizm, koncepcje socjologiczne, hermeneutyka prawni...

Konserwatyzm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1358

Konserwatyzm (geneza, ewolucja, warianty współczesne) Konserwatyzm ((łac.) conservare - zachowywać, dochować zmian) − ideologia, która bazuje na hasłach obrony porządku społeczno-gospodarczego oraz zachowywania i umacniania tradycyjnych wartości, takich jak: religia, naród, państwo, rodzina, hierar...

Nacjonalizm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1505

Nacjonalizm (z łac. natio - naród) - postawa społeczno-polityczna, uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych danego narodu. Charakterystyka nacjonalizmu Nacjonalizm uważa int...

Pojęcie lewicy, prawicy i centrum - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1652

Pojęcie lewicy, prawicy, centrum. Geneza, istota, nurty. Prawica - zwyczajowe określenie sił politycznych, które charakteryzuje szacunek dla tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrzemięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym i politycznym...

Republikanizm i liberalizm - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 3738

Republikanizm i jego odmiany. Republikanizm - (od republika, łac. Res Publica - rzecz wspólna), to doktryna polityczna stworzona przez starożytnych myślicieli, mająca pewną kontynuacji w myśli nowożytnej, głosząca powiązanie instytucji niemonarchicznych z katalogiem cnót obywatelskich. Za twórców ...

Teorie sprawiedliwości - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1099

Teorie sprawiedliwości - Rawls, Nozick, Walzer, Sadurski(arystotejska) Teoria sprawiedliwości Rawlsa jest to filozoficzna i polityczna doktryna autorstwa Johna Rawlsa po raz pierwszy opublikowana w książce "Teoria sprawiedliwości" w roku 1971. W swojej teorii Rawls odwołuje się do zasady ...

Współczesne teorie demokracji - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1995

Współczesne teorie demokracji: wg Dahla, demokracja deliberacja, demokracja partycypacyjna. Demokracja uczestnicząca (ang. participatory democracy) jest procesem kolektywnego podejmowania decyzji, z wykorzystaniem kombinacji elementów 

Prawo wyznaniowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 1841

I Wykład Prawo Wyznaniowe Prawo Wyznaniowe- gałąź (dziedzina) prawa państwowego która normuje stosunek państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych. Reguluje również wolność sumienia i wyznania. Zbiór norm prawnych stanowionych pr...

Wolność sumienia i wyznania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Prawo wyznaniowe
Pobrań: 651
Wyświetleń: 987

Wykład II Wolność Sumienia i Wyznania Wolność sumienia i religii (pochodzi z grupy wolności osobistych) jest to wolność osobista z człowiekiem najbliżej związana. Inne wolności osobiste: - nietykalność osobista - wolność stanu cywilnego Wolność - to uprawnienie które ma adresat i może, ale nie...