Uniwersytet w Białymstoku - strona 71

Prawo europejskie I - wprowadzenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 469

21.02.2013 Egzamin ustny! POJĘCIA:  Prawo europejskie  Prawo Unii Europejskiej PRAWO EUROPEJSKIE - (wąsko: prawo Unii Europejskiej), (szeroko: prawo dotyczące różnych organizacji międzynarodowych - UE, UNP, WEIMARSKI, Trójkąt Wyszehradzki, OBWE, NATO, ZBiR) PRAWO UE:  Jeśli państwo nie jest ...

Prawo europejskie I - wykładnia

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

11.04.2013 18.04.2013 WYKŁADNIA  Wykładnia doktrynalna - dokonywana przez prawników doktrynerów (naukowców - prawników). Nie jest wiążąca ale ma znaczenie ze względu na... Dokonywana jest przez sędziów interpretatorów. Są to osoby, które nie zajmują się braniem udziału w posiedzeniach sądu.   W...

Etapy rozwoju transformacji systemowej w Europie Wschodniej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2457

Etapy rozwoju transformacji systemowej w Europie Wschodniej. Występują 3 główne etapy transformacji ustrojowej tzn. Upadek starego systemu: w drodze rewolucji(Rumunia) lub „refolucji np. Polska, Węgry nie funkcjonalność socjalizmu np. Bułgaria, Rumunia, erozja socjalizmu np. Polska, Węgry, innowac...

Neokorporacjonizm - Pluralizm

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008

Neokorporacjonizm - sens i konsekwencje dla systemu politycznego. Neokorporacjonizm jest typem stosunków politycznych i teorią społeczną, tendencją w dojrzałych demokracjach liberalnych, polegającą na przyznaniu uprzywilejowanej pozycj...

Pozycja i funkcje służby cywilnej we współczesnym państwie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1015

Pozycja i funkcje służby cywilnej we współczesnym państwie. Amerykański model służby cywilnej. Określany jako „system łupów”. Ten który wygra, przenosi ze sobą cała administrację. Nie ma stałej fachowej administracji (?) Brytyjski model służby cywilnej. W Wielkiej Brytanii

Rodzaje konstytucji - Konstytucja sztywna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1085

Konstytucja sztywna - cechy charakterystyczne i przykłady. Konstytucja sztywna - ustawa zasadnicza wymagająca specjalnej procedury w przypadku przeprowadzania zmian, np. kwalifikowanej większości głosów. Do konstytucji sztywnych należą...

Struktury współczesnych rzędów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. Wojtaszczyk
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 231
Wyświetleń: 399

Struktury współczesnych rządów. Zdaniem hiszpańskiego politologa Antonio Bara hierarchicznej strukturze rządu należy wyróżnić trzy poziomy: - politycznygabinet+ sekretarze stanu, podsekretarze+ sekretarze generalni. - pośredni tworzy go grupa dyrektorów generalnych (szefów departamentów) - admini...

Przydatne słowa i zwroty

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

PRZYDATNE SŁOWA I ZWROTY OPOWIADANIE OPISYWANIE SEKWENCJI WYDARZEŃ As soon as….. While I was ………………… No sooner had we …………. than …………… Suddenly, …………………. All of a sudden, ……………………… Immediately, ……………………………… Within minutes ………………………… INNE It all started when ……………………. I'll never forget ………...

Feminizm i jego odmiany - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2387

Feminizm i jego odmiany: Feminizm (łac. femina `kobieta') - ideologia, kierunek polityczny i ruch społeczny związany z równouprawnieniem kobiet. Istnieje wiele nurtów feminizmu, odróżniających się stanowiskami w takich kwestiach jak np. prawa kobiet i płeć kulturowa. Współcześnie w społeczeństwach...

Globalizacja teoria - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1806

Teorie globalizacji i integracji regionalnej: Globalizacja - ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodo...