Uniwersytet w Białymstoku - strona 56

Postępowanie administracyjne - Umorzenie postępowania

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

~~Umorzenie postępowania~~ - oznacza, że w danej sprawie nie będzie kontynuowane, wszczęte uprzednio, postępowanie oraz że sprawa nie zostanie rozstrzygnięta co do istoty. : ) - umorzenie oznacza, że zaistniały trwałe przeszkody w postępowaniu, przeszkody nieusuwalne, i przerwanie czasowe toku czy...

Postępowanie administracyjne - Wniosek o stwierdzenie nieważności

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

~~Wniosek o stwierdzenie nieważności~~ - jego zastosowanie prowadzi do usunięcia z obrotu prawnego decyzji nielegalnej, nieprawidłowej. - to najsilniejszy środek prawny *Możliwe dwa podejścia do tego wniosku: a) ma zastosowanie przy KAŻDEJ decyzji ostatecznej i nie ostatecznej - jeśli tak, to d...

Postępowanie administracyjne - zaświadczenia

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

~~ZAŚWIADCZENIA~~ Oficjalne, urzędowe potwierdzenie występowania pewnego stanu faktycznego lub prawnego. Czynność faktyczna czynności materialno-techniczne Są wydawane na wniosek Nie tworzą nowego stanu prawnego/faktycznego, potwierdzają istniejący stan prawny/faktyczny W toku postępowania możn...

Mikroekonomia - Cena a zachowania konsumenta

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

CENA A ZACHOWANIA KONSUMENTA Efekty zmiany ceny (zmiana kąta nachylenia linii budżetu): Efekt dochodowy - zmiana ceny powoduje zmianę dochodu; Efekt substytucyjny. Paradoks Giffena - gdy dane dobro podrzędne drożeje, popyt na nie rośnie. Paradoks Veblena - gdy dane dobro luksusowe drożeje, popy...

Dr Marek Bednarski - Mikroekonomia - podaż

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2688

PODAŻ jest to funkcja, która pokazuje wprost proporcjonalną zależność między ceną a wskaźnikiem produkcji. Niska cena wyklucza producentów. Przesunięcie krzywej podaży - zmiana kosztów produkcji. Wartości całkowite - koszty wytwarzania wszystkich produktów - K Przeciętne - K/Q, gdzie Q - liczba ...

Mikroekonomia - podział rynków, popyt

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 959

PODZIAŁ RYNKÓW: Ze względu na to, co się na nich znajduje: - dóbr i usług - czynników produkcji Ze względu na stopień koncentracji: - monopolistyczne - oligopolistyczne - konkurencji monopolistycznej - konkurencji doskona...

Mikroekonomia - rynki

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 931

RYNKI RYNEK KONKURENCJI DOSKONAŁEJ Optymalizacja możliwa tylko poprzez zmianę produkcji. Popyt na produkt jest doskonale elastyczny. O - optimum na rynku konkurencji doskonałej (bez gwarancji zysku, gdyż nie uwzględnia kosztów stałych), Cena = koszt krańcowy MONOPOL Jeden producent (dobro bez ...

Mikroekonomia - teoria producenta

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 637
Wyświetleń: 4165

TEORIA PRODUCENTA Produkcja jest to łączenie nakładów czynników produkcji. / jest to transformowanie nakładów w produkt lub usługę. Technologia produkcji jest to sposób łączenia czynników produkcji. Zysk = przychód - koszty Efektywność = efekt/nakład Funkcje produkcji - zależności między wielko...

Mikroekonomia - teoria zachowań konsumenta

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

TEORIA ZACHOWAŃ KONSUMENTA Konsument idealny (doskonały) - konsument, który jest: racjonalny (wybiera w sposób racjonalny, zgodny ze swoim interesem); suwerenny (posiada pełną i prawdziwą informację o produkcie, potrafi ocenić, na czym polegają jego korzyści); nienasycony; posiada zdolność do z...

Mikroekonomia - wstęp

  • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1547

EKONOMIA to nauka zajmująca się badanie zachowań podmiotów gospodarczych w dziedzinie wykorzystywania ograniczonych zasobów, które mogą być w rozmaity sposób zastosowane w sferze produkcji, podziału, wymiany i konsumpcji. PODMIOTY GOSPODARCZE: - przedsiębiorstwo - konsument - rząd REGULATOREM G...