Uniwersytet w Białymstoku - strona 55

Warsztaty translatoryjne - sylabus

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Lewandowski
 • Warsztaty translatoryjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

dr Wojciech Lewandowski Katedra Europeistyki e-mail: w.lewandowski@uw.edu.pl English Seminar (Theme: Society and Politics in European and American Popular Culture) Academic year 2011 / 2012 English language texts will be discussed in the class. Assessment methods and criteria: • Classroom p...

Źródła informacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

Źródła informacji: • Bieżąca ewidencja ludności • Ruch naturalny ludności - urzędy stanu cywilnego • Spisy ludności - powszechny, jednoczesny, bezpośrednio I spis ludności...

Starzenie się ludności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Starzenie się ludności uwarunkowane czynnikami społeczno - ekonomicznymi : kariera, konsumpcja - brak dzieci, podnoszenie wieku zawierania małżeństw. Struktura ludności wg. Osiedlenia.: • Środowisko miejskie • Środowisko wiejskie Poziom urbanizacji w skali całego świata - 50% w krajach wysoko ro...

Współczynnik reprodukcji netto

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Grażyna Magnuszewska-Otulak
 • Demografia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1624

Współczynnik reprodukcji netto - Współczynnik reprodukcji netto charakteryzuje aktualna płodność i umieralność, wyrażając średnią liczbę żywo urodzonych dzieci płci żeńskiej, które dożywają wieku swych matek, a przypadających na 1 kobietę, będą...

Dr Maksymilian Cherka - środki prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

~~Środki prawne~~ *Środek prawny - instrument służący zainicjowaniu, weryfikacji wydanego w postępowaniu administracyjnym rozstrzygnięcia; służy weryfikacji legalności wydanego rozstrzygnięcia *Podział środków prawnych: Zwykłe (zwyczajny): - służą wobec rozstrzygnięć o walorze nie ostatecznym - ...

Postępowanie administracyjne - Decyzja administracyjna

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 616

~~Decyzja administracyjna~~ decyzja administracyjna - jej rolą jest rozstrzygnięcie pewnej sprawy co do istoty, - organ w sposób władczy rozstrzyga o prawach danego podmiotu. Jasność i precyzja, powszechnie zrozumiała najważniejsze cechy prawa IDEAŁ W KPA nie jest określone, że decyzja administra...

Postępowanie administracyjne - Dowody

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

~~Dowody~~ Postępowanie wyjaśniające ustalenie stanu faktycznego ustalenie stanu prawnego subsumcja (nałożenie stanu faktycznego na prawny) wydanie rozstrzygnięcia * stan prawdy obiektywnej (faktycznej)- stan zgodny z rzeczywistością Postępowanie dowodowe przybiera dwie formy: postępowanie g...

Postępowanie administracyjne - elementy składowe decyzji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2380

ELEMENTY SKŁADOWE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Oznaczenie organu Data wydania Oznaczenie strony Podstawa prawna Rozstrzygnięcie (tzw. Osnowa decyzji) Uzasadnienie prawne i faktyczne Wskazanie czy przysługują jakiś środki prawne- jakie? Podpis pracownika wydającego decyzję Ad. 1 Oznaczenie organu...

Postępowanie administracyjne i jego elementy

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

~~Postanowienie~~ postanowienie wydawane jest w toku postępowania, nie rozstrzyga sprawy do co istoty, tylko sytuacje incydentalne (dotyczy pewnego fragmentu postępowania) może być ono wydawane również po wydaniu decyzji definicja formalna Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii wynikającyc...

Postępowanie administracyjne - skargi

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

~~SKARGI~~ Układ podmiotowy: organ skarżący/ wnioskodawca Przedmiot: Rozpoznanie skargi, udzielenie na nią odpowiedzi Celem: wyeliminowanie nieprawidłowości, udzielenie odpowiedzi Termin: niezwłocznie, nie dłużej niż 1 miesiąc Właściwym do rozpatrzenia jest organ, do którego zakresu właściwości...