Uniwersytet w Białymstoku - strona 54

Organizacje Międzynarodowe - formy operacyjne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1708

FORMY OPERACYJNE 1. Pomoc rozwojowa, współpraca techniczna 2. Pomoc humaniarna, np zamieszki, klęski żywiołowe, wojny domowe; jest zwykle doraźna 3. Usługi wyspecjalizowane, służące realizacji celów statutowych np pożyczki 4. Utrzymywanie, przywracanie,

Organizacje Międzynarodowe - organy OM

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

ORGANY OM  Organy odróżniają OM np od konferencji  Organ: osoba lub grupa osób wyposażonych w dane kompetencje przez statut OM Podział organów ze względu na sposób powołania:  Macierzyste, statutowe, pierwotne  Pomocnicze Charakter członkostwa - tylko organizacje międzyrządowe 1. Międzyrządow...

Organizacje międzynarodowe - wprowadzenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Irena Rysińska
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 924

20.02.2013 Książki: Organizacje międzynarodowe. Wprowadzenie do systemu - Menkes, Wasilkowski Organizacje międzynarodowe. Prawo instytucjonalne 1. Pojęcie organizacji międzynarodowej. Organizacja a inne formy współpracy wielostronnej 2. Typologia OM 3. Geneza i ewolucja 4. Organy 5. Decyzje i...

Polityka medialna w UE - zakres odpowiedzialno_ci

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 91
Wyświetleń: 483

POLITYKA MEDIALNA W UE 14.03.2013 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ ZA POLITYKĘ MEDIALNĄ W ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ - POLSKIE MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO AD. POPRZEDNI TEMAT MEDIA TASK FORCE - wchłonięta przez Centrum; powołana w celu promowania różnorodności i pluralizmu me...

Informacja - Polskie sieci

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

P O L S K I E S I E C I 1) KRAJOWA SIEC OBSZARÓW WIESJKICH * sieć polsko-unijna * charakteryzuje ją daleko idąca niezależność * bardzo rozbudowana strona internetowa * adresowana głównie do rolników * uczestnikiem może zostać np. os. fizyczna, szkoła, samorządy województwa etc -Sekretariat Ce...

Informacja - sieci informacyjne dla konsumentów i przedsiębiorców

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

SIECI INFORMACYJNE DLA KONSUMENTÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW 1) EURES * obywatele i przedsiębiorcy mogą szukać pracy/pracodawców z innych krajów * zamieszaczane są ogłoszenia (chujowa wyszukiwarka, mało ofert pracy, głownie pracy fizycznej) * przedsiębiorcy nie są zainteresowani tą siecią 2) EUROGUIDANC...

Polityka medialna w UE - Komisja Europejska

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 105
Wyświetleń: 497

POLITYKA MEDIALNA W UE 07.03.2013 KOMISJA EUROPEJSKA MEDIA TASK FORCE to support growth and jobs (the key objectives of the 'revised Lisbon strategy') - specifically in the media industryWspieranie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia (klucz cele odnowionej strategii lizbońskiej "') - w szcz...

Polityka medialna w UE - polityki koncesycjne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

PRZYKŁADY POLITYK KONCESYJNYCH ORAZ SPOSOBY SUBSYDIOWANIA PRASY I MEDIÓW ELEKTRONICZNYCH FRANCJA 2 Slajd We Francji, występują 3 rodzaje beneficjentów, a do każdego z nich istnieje inny sposób przyznawania koncesji. Chodzi o media publiczne, media prywatne, a także media społeczne / środowiskowe. T...

Polityka medialna w UE - administracja państwowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 112
Wyświetleń: 595

POLITYKA MEDIALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 21.03.2013 ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POLITYCZNEJ ZA POLITYKĘ MEDIALNĄ ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ KOMISARZ RZĄDU FEDERALNEGO DS. KULTURY I MEDIÓW Powołany przez Schrodera w 1998 roku Ranga sekretarza stanu Współpracuje z rządami państw związkowych Koordynuje ...

Cele polityki medialnej UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 175
Wyświetleń: 896

POLITYKA MEDIALNA W UNII EUROPEJSKIEJ 04.04.2013 CELE POLITYKI MEDIALNEJ UE DWA WYMIARY: Międzynarodowy, realizowany na potrzeby organizacji Krajowy, przyjęcie i realizacja przez kraje członkowskie wspólnych uzgodnień w sprawie krajowych polityk medialnych. DWA CELE: Do systemowych celów poli...