Uniwersytet w Białymstoku - strona 53

Finanse publiczne - pytania wraz z odpowiedziami

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anna Kozłowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1477

1.Co rozumie się pod pojęciem „finanse publiczne"? Są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych procesów gromadzenia dochodów i przychodów oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne. 2.Wskaż na różnicęmiedzy finansami p...

Matematyka - symbole matematyczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Skrodzka
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3346

Wszystkie symbole matematyczne zebrane w jednym miejscu - od najbardziej oczywistych do rzadko używanych. Wyjaśnienie, opis i pełna nazwa wszystkich symboli matematycznych, także alternatywne oznakowanie. Lista symboli matematycznych Wiele symboli może być zaprzeczonych przez ich przekreślenie...

Terytoria zależne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Geografia Polityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3521

Dokument ma 5 stron i porusza zagadnienia takie jak: państwo protegowane, państwo wasalne ,państwo stowarzyszone, państwo autonomiczne, terytoria mandatowe,terytorium powiernicze, kolonializm,terytorium kolonialne, kondomia, państwa prywatne terytoria zamorskie, zbiorowości terytorialne, państwo pl...

święci rusi kijowskiej - streszczenie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Historia Literatury Rosyjskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2597

Jest to streszczenie książki "Święci Rusi". Autor pracy przedstawia w nim najważniejsze informacje dotyczące książki oraz postacie w niej występujące. Autor dokonuje także krótkiego podsumowania dzieła Gieotgija Fiedotowa. (…) … hagiog...

Pojęcie inwestycji finansowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3129

Porusza takie kwestie jak: pojęcie inwestycji finansowej, parametry inwestycji, podstawowe krótkoterminowe strategie inwestycyjne oraz przykładowe strategie długoterminowe. WYKLAD Z 9.12.2012 TEMAT: Pojecie inwestycji finansowej Inwestycja to: naklad gospodarczy, ktorego celem jest stworzenie nowy...

Instytucje rynku kapitałowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2338

Porusza takie kwestie jak: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Komisja Nadzoru Finansowego i jej zadania oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych wraz z funkcjami. WYKLAD Z RYNKU KAPITALOWEGO (2.12.2011) Instytucje r...

Międzynarodowe stosunki polityczne - budżet i finanse

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

BUDŻET I FINANSE 1. Koszty i wydatki  Budżet administracyjny (pensje, koszty sesji, najem budynku)   Budżet operacyjny A) Cele statutowe  B) Cele pozastatutowe 2. Źródła finansowania A) składki - najstarsze i najpopularniejsze - system równego obciążenia. Jest jedna składka dla wszystkich -...

Organizacje Międzynarodowe - okres pozimnowojenny

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1169

Lata 70.   Współpraca państw islamskich. Organizacja Konferencji Islamskich 1971. Arabski Bank na rzecz rozwoju w Afryce  Wspólnota Gospodarcza Afryki Zachodniej (ECOWAS) 1975  Karaibski Bank Rozwoju 1970. Wspólnota Karaibska i Wspólny Rynek  Rozwój regionalizmów, organizacji regionalnych Lata ...

Organizacje międzynarodowe - 2 ostatnie wykłady

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 399

ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI MIĘDZY OM A OM OM są podmiotami prawa międzynarodowego, z czego wynika prawo do relacji pomiędzy nimi. Koordynacja Status obserwatora Współpraca w danej sprawie Koordynacja: Negatywna...

Organizacje Międzynarodowe - ewolucja organizacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

EWOLUCJA ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Etapy: 1. XIX do I wojny światowej 2. Okres międzywojenny 3. Okres zimnej wojny 4. Okres pozimnowojenny (transformacja XIX W. - era związków administracyjnych - 37 organizacji  Konferencje międzynarodowe  Pierwsze organizacje  Centralna komisja żeglugi...