Uniwersytet w Białymstoku - strona 52

Proces reskryptowy- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Proces reskryptowy: -sędzia (także inne osoby prywatne) mający trudności w rozwikłaniu problemu zwracał się do cesarza z prośbą o rozstrzygnięcie jakiegoś sporu, czynił to sam cesarz albo inny jego urzędnik z zastrzeżeniem, że taki stan faktyczny odpowiada prawdzie -sędzia był związany opinią prawną...

Promulgacja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

Promulgacja - pot. ogłoszenie każdego aktu normatywnego. Sensu stricto jest to jedynie ogłoszenie ustawy zarządzone przez głowę państwa, czym w ramach swoich kompetencji potwierdza, że ustawę uchwalono zgodnie z przepisami konstytucji oraz pole...

Sankcja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Sankcja (funktor normotwórczy) - jest to społeczna reakcja na określone działanie jednostki w postaci kary lub nagrody w danej zbiorowości w zależności od tego, czy jednostka ta działa zgodnie lub niezgodnie z ustalonymi w tej zbiorowości regułami. Karane są działania, które są niezgodne z imperatyw...

Wypowiedź normatywna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

Wypowiedź normatywna - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie staje się normą, gdy towarzyszy jej specyficzny kontekst społeczny w postaci rzeczywistej woli jakiegoś podmiotu zrealizowania wskazanego wzoru zachowania. ...

Zastaw umowny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 301

Zastaw umowny (hypotheca). Hypotheka - zastaw umowny, polegał na tym, że zastawca był nadal właścicielem i posiadaczem rzeczy obciążonej, a nadto mógł uzyskiwać dalsze kredyty pod zastaw tej samej rzeczy. Wierzyciel, aby móc zrealizować swe prawo, musiał uprzednio wejść w posiadanie przedmiotu zas...

Zasada rzetelnego procesu- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 259

14. Zasada rzetelnego procesu Zasada rzetelnego procesu czerpie swój rodowód z regulacji prawa międzynarodowego - zasada ta polega na prawie każdego do sprawiedliwego publicznego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą na zasadzie równouprawnien...

Zasada jednolitości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

II. W stosunkach wewnętrznych w prokuraturze funkcjonuje zasada hierarchicznego podporządkowania Z podporządkowania wynika obowiązek wykonania zarządzeń, wytycznych i poleceń przełożonego prokuratora. III. Zasada jednolitości Każdy pro...

Elementy odwołania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Jakie elementy musi zawierać odwołanie? Art. 222 op. Odwołanie od decyzji organu podatkowego powinno zawierać: @ zarzuty przeciw decyzji  obligatoryjne @ określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania  obligatoryjne ...

Polak i katolik

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1050

POLSKA W EUROPIE - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ 3. TOŻSAMOŚCI KULTUROWE W RZECZYPOSPOLITEJ 11.03.2013 Determinanty i komponenty świadomości polskiej Polak-katolik - powstały w XVII wieku, a ukształtowany w okresie rozbiorów stereotyp Polaka. Idea powiązania polskiej kultury i tożsamości wyłącznie z...

Prawo wyznaniowe - wykłady - prawo kanoniczne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Religia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 5796

in. zagadnienia takie jak: prawo wyznaniowe, prawo kanoniczne, związki wyznaniowe, historia, dwa modele państw, pochówek, duchowny.   WYKŁAD I (8.10.2011r.) Prawo wyznaniowe, prawo