Uniwersytet w Białymstoku - strona 45

Opłata prolongacyjna- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 910

OPŁATA PROLONGACYJNA Są to odsetki które musi uiścić podatnik w związku z odroczeniem termin płatności podatku lub rozłożeniem płatności tego podatku na raty. Właśnie poprzez wskazanie że w takiej decyzji odraczającej termin płatności podatku lub odraczającej płatność podatku na raty określa się wys...

Rodzaje zaświadczeń wydawane przez organy podatkowe- przykłady

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 896

Wskaż rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (3 przykłady). Art. 306n - 3206 l op. Rodzaje zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe: @ zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach @ stwierdzające stan zaległości @ wydaj...

Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1484

. Wymień tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych? Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznych: @ wznowienie postępowania @ stwierdzenie nieważności decyzji @ uchylenie lub zmiana decyzji @ wygaśnięcie decyzji Środki wzruszenia decyzji ostatecznych: @ uchylenie w całości/częś...

Z jakich czynności sporządza się adnotację - przykłady

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

. Z jakich czynności sporządza się adnotację (2 przykłady)? Art. 177 op. Adnotację sporządza się w sprawie czynności organu podatkowego, z których nie sporządza się protokółu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku postępowania. Adnot...

Pojęcie apelacji- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 651

apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym od nieprawomocnego wyroku sądu I instancji charakter względnie dewolutywnym - apelacja powoduje przesunięcie sprawy do rozpoznania przez sąd wyższej instancji w postępowaniu odwoławczym właściwość funkcjonalna sądów: sąd okręgowy rozpatruje nieprawomo...

Procedura ustalania właściwości i skutki niewaściwości sądu- opracowan...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

4. Procedura ustalania właściwości i skutki niewłaściwości sądu Każdy sąd m obowiązek badać swoją właściwość i w razie jej braku przekazać sprawę do sądu właściwego. Powyższa zasada ulega jednak pewnym modyfikacją. Jeśli chodzi o właściwość rzeczową jest obowiązek przekazywania sprawy przez sąd niż...

Zagadnienia prawne postępowania odwoławczego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Zzagadnienia prawne jeśli się pojawią sąd może odroczyć rozprawę i przekazać zagadnienie do SN przedmiotem pytania są istotne wątpliwości w zakresie wykładni prawa SN może podjąć następujące decyzje: udzielić odpowiedzi na przedstawione zagadnienie prawne przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia pr...

Definicja prawa podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

6. Definicja prawa podatkowego Prawo podatkowe - jest to zespół norm prawnych regulujących konstrukcję poszczególnych podatków (materialne PP), zasady postępowania podatkowego zmierzającego do ustalenia i poboru podatku (proceduralne PP) oraz organizację i kompetencje organów podatkowych (ustrojowe...

Prawo rzymskie, a maiori ad minus- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

1- a maiori ad minus- wnioskowanie z uzasadnienia silniejszego na słabsze. Jego podstawą jest przepis prawa o charakterze uprawniającym lub nakazującym. Jeśli ktoś jest uprawniony lub zobowiązany do czynienia więcej, to tym samym jest uprawniony do czynienia mniej. Np. skoro sąd jest uprawniony do p...