Uniwersytet w Białymstoku - strona 44

Zobowiązanie specyficzne i gatunkowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 441

Zobowiązania specyficzne i gatunkowe. Rzecz będącą przedmiotem świadczenia można oznaczyć wg cech indywidualnych (species) albo wg przynależności do gatunku (genus). W przypadku rzeczy określonej gatunkowo świadczenie jest zawsze możliwe do wykonania, dopóki istnieje gatunek. Ryzyko przypadkowej u...

Prawo autorskie - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
 • Prawo własności intelektualnej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Prawo autorskie 1)w znaczeniu przedmiotowym -to zespół norm prawnych regulujących stosunki związane z *dokonywaniem, eksploatacją i ochroną utworów *prawami pokrewnymi 2)w znaczeniu podmiotowym -to zespół uprawnień związanych z utworem o...

Zasady gospodarki budżetowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Zasady gospodarki budżetowej - są wysuwane pod adresem polityki budżetowej Techniczno - budżetowe Zasada jednoroczności - na okres 1 roku Zasada przejrzystości Zasada jawności - powinien być prezentowany opinii publicznej Ekonomiczne Z...

Zboczenie przyczynowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Zboczenie przyczynowości - jest to problem tej karetki, która przewozi rannego i ulega wypadkowi komunikacyjnemu. Ranny ginie tak naprawdę na skutek wypadku, zderzenia a nie na skutek odniesionych wcześniej ran. Oczywiście można powiedzieć, że już sama jazda karetką była ryzykowna dla zdrowia pacjen...

BUDOWA KODEKSU KARNEGO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1512

BUDOWA KODEKSU KARNEGO - kodeks karny strona 208 Kodeks Karny składa się z 3 części: - ogólna - zawiera główne przepisy określające zasady odpowiedzialności karne, reguły obowiązywania ustaw karnych, katalog kar i zasady ich wymierzania. (Reguły odpowiedzialności za przestępstwa.) - szczególna -...

Nazwa i siedziba osoby prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Nazwa i siedziba osoby prawnej-znaczenie prawne, zagadnienie firmy *Nazwa odpowiednik imienia i nazwiska osoby fizycznej - ustala akt erekcyjny osoby prawnej (ustawa, rozporządzenie, umowa, statut). *Siedziba odpowiednik miejsca zamieszka...

Pojęcie rzeczy, cechy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Pojęcie rzeczy/cechy. Czy człowiek czy zwierze są rzeczami? Rzeczami w rozumieniu kc są tylko materialne części przyrody w stanie pierwotnym lub przetworzonym, na tyle wyodrębnione z przyrody w sposób naturalny lub sztuczny, że w stosunkach społeczno-gospodarczych mogą być traktowane jako dobra sam...

Macierzyństwo - ustalenie macierzyństwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 714

MACIERZYŃSTWO Macierzyństwo zwykle jest ustalane na podstawie zgłoszenia do urzędu stanu cywilnego. Ustalenie macierzyństwa na podstawie powództwa wymaga spełnienia następujących przesłanek: matka nie była wpisana do

Przyczyny utraty praw podmiotowych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

.Przyczyny utraty praw podmiotowych -wygaśniecie, np służebność osobista wskutek śmierci uprawnionego -przeniesienie na inny podmiot, np sprzedaż rzeczy powoduje utratę prawa własności po stronie sprzedawcy. -w przypadku połączenia w...

ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

ŹRÓDŁA ODPOWIEDZIALNOŚCI ODSZKODOWAWCZEJ 1.Odpowiedzialność kontraktowa powstaje gdy wierzyciel ponosi szkodę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania przez dłużnika. 2.Odpowiedzialość deliktowa z czynu niedozwolone...