Uniwersytet w Białymstoku - strona 42

Źródła prawa podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1218

7. Źródła prawa podatkowego Są to akty prawne w których ujęte są normy składające się na system prawa podatkowego. Katalog - Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty miejscowe prawa podatkowego. Naczelnym źródłem jest Konstytucja.(art.84 - „każdy jest obowiązan...

Cechy stałe podatku- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Cechy stałe podatku: Świadczenie pieniężne- w naturze podatków nie ma Przymusowość - przymusowość podatku oznacza, że zabezpieczone są przymusem administracyjnym. Państwo egzekwuje podatki w drodze egzekucji administracyjnej. Nie wzywa się komorników. Spraw sądowych podatnicy nie mają. Egzekucje p...

Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

27. Do jakiś świadczeń stosuje się przepisy OP. Zasadą jest że przepisy OP stosuje się do trzech kategorii świadczeń, do których ustalania i określania uprawnione są organy podatkowe. Są to: podatki, opłaty niepodatkowe należności budżetow...

Elementy składowe podatku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2303

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU ELEMENTY STAŁE PODATKU : Podmiot, przedmiot, podstawa opodatkowania, stawka Elementy zmienne (mogą ale nie muszą występować w konstrukcji podatku) : ulgi, zwolnienia, zwyżki, terminy płatności, forma zapłaty 1.PODMIOT- tu mamy na myśli jedynie pomiot zobowiązany PODAT...

Elementy zmienne podatku. opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

I. ELEMENTY ZMIENNE PODATKU. 1. Zwolnienia - mogą mieć charakter podmiotowy lub przedmiotowy. Jest to zwolnienie podmiotu bądź przedmiotu ze względu na jego specyfikę z obowiązku podatkowego. a) Zwolnienia podmiotowe dotyczy podatnika. Zgodnie z Art. 217 Konstytucji zwolnienia podmiotowe wprowadza ...

Funkcja podatków- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

3.Funkcje podatków Fiskalna - podstawowa funkcja, za pomocą której państwo (samorząd) gromadzi zdecydowaną większość dochodów budżetowych. Redystrybucyjna - przy pomocy podatków można dokonać podziału dochodu i majątku narodowego między ...

Kiedy przeprowadza się rozprawę podatkową

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

. W jakich sytuacjach przeprowadza się rozprawę podatkową? Art. 200a - 200d op. Rozprawę podatkową przeprowadza się: @ z urzędu - jeżeli zachodzi potrzeba wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych, w drodze oględzin, lub sprecyzowania argumenta...

Zasada podziału władzy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2352

14.Zasada podziału władzy. Klasyczne koncepcje i ich współczesna modyfikacja. Zasada podziału władzy jest ważnym elementem składowym modelu współczesnego państwa demokratycznego. Bez względu na spory dot. definicji demokracji niemal wszyscy autorzy uznają podział władzy za jeden z elementów koniecz...

Prawo rzymskie, analogia iuris- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1008

2-analogia iuris (z prawa)- istnieją luki w uregulowaniach prawnych dotyczących specyficznych spraw, ale sprawy te nie są podobne do żadnych innych unormowanych w danym akcie prawnym. Zastosowanie

Groźba bezprawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Groźba bezprawna (metus). Był to delikt prawa pretorskiego, polegający na bezprawnym przymuszeniu innej osoby do niekorzystnej czynności prawnej. Była to także jedna z wad czynności prawnych. Poszkodowany mógł skorzystać z powództwa o charakterze ...