Uniwersytet w Białymstoku - strona 40

Prawo międzynarodowe publiczne- test 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 651

1. Atrybutem podmiotowości prawno- międzynarodowoej nie jest: a: ius soli b: ius legationis c: ius tractatum d: ius standi 2. Z ius standi nie wynika: a: prawo do roszczeniowości międzynarodowej b: prawo do legacji czynnej czyli wysyłania c: obowi...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 602

1. W ramach protektoratu następuje: a: wymiana kulturowa w zamian za ochronę b: sprawowanie kontroli w zamian za ochronę c: długotrwała współpraca naukowa w zamian za kontrolę 2. Jeżeli protektorem są Włochy to państwem protegowanym jest: a: Lechtestein b: Monako c: San Marino 3. Jeżeli protektorem ...

Prawo międzynarodowe publiczne- test 7

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 749

Według definicji ludności w PMP, w jej skład nie wchodzi: a: każdy cudzoziemiec b: obywatel c: apatryda czasowo przebywający na terenie państwa 2. Jeżeli osoba która ma korzenie w danym państwie, ale nie mając obywatelstwa chce je nabyć, nastąpi to przez: a: ius soli b:

Demokratyczna legitymacja konstytucji - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1778

17. ZASADA KONSTYTUCJONALIZMU JAKO ISTOTNA IDEA PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. DEMOKRATYCZNA LEGITYMACJA KONSTYTUCJI: I. Istota zasady → realizacja idei konstytucji: - jednolitej - zwartej - pisanej - stanowiącej nadrzędny zespół norm II. Historia zasady konstytucjonalizmu: a) fale konstytucjonaliz...

Zasada podziału władzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2268

ZASADA PODZIAŁU WŁADZY. KLASYCZNE KONCEPCJE I ICH WSPÓŁCZESNA MODYFIKACJA Zasada podziału władzy jest jednym z podstawowych elementów współczesnego państwa demokratycznego. Rodowód podziału władzy sięga okresu walki z monarchią absolutną

Zupełność systemu prawa i luki w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 1183
Wyświetleń: 4165

ZASADY KONSTRUKCJI SYSTEMU PRAWA: ZUPEŁNOŚĆ SYSTEMU PRAWA I LUKI W PRAWIE Pojęcie zupełności systemu prawa odnosić można do sfery stosowania prawa i do sfery wykładni. Zupełność systemu prawa w sferze stosowania prawa oznacza, że dla każdego stanu faktycznego podmiot stosujący prawo musi znaleźć no...

Zasady konstrukcji sytemu prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1337

ZASADY KONSTRUKCJI SYSTEMU PRAWA :HIERARCICZNOŚĆ, KRYTERIA HIERARCHICZNOŚCI Zasada hierarchiczności oznacza, że normy prawne są uporządkowane w systemie prawa według określonej hierarchii, adekwatnej do hierarchii aktów prawnych. Najwyższym aktem prawnym jest ustawa zasadnicza (konstytucja), niżej ...

Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

II. Źródła prawa pracy 1. Pojęcie źródeł prawa pracy i ich rodzaje (zagadnienie opracowane na pdst. wykładu) Źródłami prawa pracy są akty normatywne zawierające normy o treści należącej do przedmiotu prawa pracy (są to źródła pochodzenia prawa)

Akty wewnątrz zakładowe - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

6. Akty wewnątrzzakładowe 6.1. Pojęcie 6.2. Regulamin wynagradzania * Pracodawca ma obowiązek wydania regulaminu pracy (art. 772 KP) który uwzględnia wszystkich pracowników niezależnie od podst. zatrudnienia (w szczególności także młodocianych zatrudnionych na podst. umowy o pracę w celu

Czynnik ryzyka - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

10.Ryzyka To czynnik niepewności towarzyszący działalności każdego pracodawcy, a ściślej mówiąc niebezpieczeństwo wystąpienia negatywnych skutków związanych z samym pracownikiem czy też z niesprawnością maszyn, urządzeń technicznych. Ryzyko ponosi pracodawca, nie pracownik. 4 rodzaje ryzyka: R. go...