Uniwersytet w Białymstoku - strona 34

Postępowanie karne- odpowiedzi 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 658

IV 1.Incompabilitas to: d)gwarancja niezawisłości sędziowskiej 2.Aprioryczna ocena dowodu: b)wstępna ocena dowodów 3.Na postanowienie o uchyleniu immunitetu sędziowskiego zażalenie: b)przysługuje wyłącznie do sądu dyscyplinarn...

Postępowanie karne- odpowiedzi 5

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

1.W ramach powierzonego śledztwa: d)nie można dokonywać czynności wymagających wydania postanowienia 2.Roszczenie przedmiotowe aktu oskarżenia: d)wymaga zachowania właściwości miejscowej sądu 3.Postanowienie o zawieszeniu postępowania: ...

Przedmiot procesu karnego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Przedmiot procesu karnego Określenie przedmiotu rozprawy jest konieczną przesłanką do wszczęcia procesu, za niedopuszczalne uważa się prowadzenie procesu bez sformułowania przedmiotu rozprawy. Przedmiotem Procesu karnego - jest to o co chodzi w każdym procesie niezależnie od stanu faktycznego. Prze...

Przedstawienie zarzutów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 560

Przedstawienie zarzutów: art. 313 KPK przejście postępowania z fazy in rem do in personam, prowadzonej przeciw konkretnej osobie; czynności tej dokonuje się niezwłocznie po dostatecznym uzasadnieniu podejrzenia wobec określonej osoby - ogłoszenie ich podejrzanemu i przesłuchanie go osoba faktyczni...

Przejawy redukcji formalizmu procesowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847

Przejawy redukcji formalizmu procesowego w dochodzeniu prowadzenie postępowania przygotowawczego w formie dochodzenia jest fakultatywne nie wymaga sporządzenia uzasadnienia postanowienie o wszczęciu dochodzenia postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia postanowienie o umorzeniu dochodzenia ...

Przepisy ogólne postępowania odwoławczego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427

Przepisy ogólne postępowania odwoławczego strony procesowe i podmiot z art. 416 są uprawnione do wnoszenia środków odwoławczych orzeczenie można zaskarżyć w całości lub części novum jest możliwość zaskarżenia samego uzasadnienia orzeczenia gravamen - skuteczność środka odwoławczego zależy od ist...

Przerwanie rozprawy głównej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

PRZERWANIE ROZPRAWY GŁÓWNEJ - przewodniczący dla sprawdzenia dowodu dla wypoczynku z innej przyczyny (np. choroba sędziego, ławnika, oskarżonego lub jego obrońcy zarządzenie przewodniczącego powinno być odnotowane w protokole rozprawy z podaniem przyczyny każdorazowa przerwa w rozprawie nie moż...

Schemat procesu karnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931

Postępowanie karne Schemat procesu publiczno skargowego I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. wyrok I-inst. wyrok II-inst. I. przestępstwo jako przyczyna, a nie element procesu II. informacja o przestępstwie III. wszczęcie procesu ( gdy uzasadnione popełnienie ) apelacja kasacja IV. postawienie zarzut...

Składy sądów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

6. Składy sądów Ogólną regułą jest, że sąd rozpatruje sprawę w I instancji w składzie: 1 sędzia. Wyjątki: W sprawach o zbrodnie 1 sędzia i 2 ławników Kiedy sąd 1 instancji uzna, że sprawa jest szczególnie zawiła rozpoznaje sprawę w składzie 3 sędziów W sprawach zagrożonych

Sposób przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych- opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 448

6. sposób przeprowadzenia dowodów z osobowych źródeł dowodowych A. Przesłuchanie Przesłuchania dokonuje organ procesowy w sposób ustny i bezpośredni, a jego wyniki muszą być utrwalone w formie protokolarnej Przesłuchanie świadka powinno obejmować 4 etapy: swobodna rozmowa - uzyskanie informacji o ś...