Uniwersytet w Białymstoku - strona 32

Środki zaskarżenia i ich podział

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1435

Środki zaskarżenia i ich podział wniosek zainteresowanego podmiotu, zmierzający do wywołania kontroli ściśle procesowej system środków: środki odwoławcze: zwyczajne środki nadzwyczajne środki sprzeciw i quasi sprzeciw wnioski skierowane ku uruchomieniu kontroli z urzędu Ad.1. Środki odwoławc...

Czynności końcowe w sądzie pierwszej instancji- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 630

CZYNNOŚCI KOŃCOWE W SĄDZIE PIERWSZEJ INSTANCJI przede wszystkim: doręczenie oskarżonemu odpisu wyroku: gdy będąc pozbawionym wolności i nie mając obrońcy, nie był obecny przy ogłaszaniu wyroku na rozprawie; art. 419 gdy wydano wyrok zaoczny

Czynności kontrolujśce dowody- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022

CZYNNOŚCI KONTROLUJĄCE DOWODY polegają na sprawdzaniu ich wiarygodności: konfrontacja, czyli stawienie sobie do oczu przesłuchiwanych osób, a wie© świadka ze świadkiem, świadka z oskarżonym i podejrzanego z podejrzanym porównanie oryginałów dowodów rzeczowych z kopiami (najczęściej stosowane w o...

Dochodzenie fakultatywnie - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 371

B. Dochodzenie ma na celu uproszczenie postępowania przygotowawczego w sprawach mniejszej wagi - prowadzone jest fakultatywnie obejmuje przestępstwa należące do właściwości sądu rejonowego: zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności (przy mieniu (…) … B. Dochodzenie ma na celu uproszczenie p...

Dowody- pojęcie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 903

1. Pojęcie i rodzaj dowodów Definicje dowodu: przebieg rozumowania prowadzący do przeświadczenia o określonym stanie rzeczy ostateczny wynik procesu myślowego, mającego na celu uzyskane pewnego sądu postępowanie dowodowe, mogące zmierzać zarówno do poznania określonej rzeczywistości, jak i ocenę uz...

Głosy stron- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 546

3. GŁOSY STRON prawo do wypowiedzenia się o zakończeniu postępowania dowodowego - poprzedzają etap wyrokowania kompleksowe całościowe przedstawienie sądowi swojego stanowiska kolejność przemówień - nie wolno zmieniać oskarżyciel publiczny oskarżyciel posiłkowy oskarżyciel prywatny

Klasyfikacja dowodów- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 637

KLASYFIKACJA DOWODÓW dowodzenie w procesie karnym oparte jest na prawdopodobieństwie i stanowi typ rozumowania redukcyjnego polegającego na wyjściu od znanych i pewnych następstw oraz nieznanych lub niepewnych racji w postaci faktu ...

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 378

ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAN PODATKOWYCH Żeby dokonać zabezpieczenia zobowiązanie musi istnieć i musi istnieć obowiązek podatkowy . Przepisy 155 i następne postępowania egzekucyjnego w administracji, przepisy te normują zasady do...

Postępowanie karne- odpowiedzi 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 462
Wyświetleń: 875

V 1.Od wyroku zaocznego przysługuje: c)każdej stronie apelacja d)oskarżycielowi publicznemu jedynie apelacja 2.Prośbę o ułaskawienie rozpatruje sąd: a)niekiedy w składzie 1 sędzieg...

Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestęps...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 427

Orzekanie w procesie karnym w przedmiocie szkody wyrządzonej przestępstwem realizacja roszczeń majątkowych w polskim procesie karnym może nastąpić w ramach następujących instytucji prawnych rozpoznania powództwa adhezyjnego zasądzenia odszkodowania z urzędu orzekania w przedmiocie odszkodowania ...