Uniwersytet w Białymstoku - strona 31

Prawo podatkowe- test XV

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1204

1.Od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu nie podlegają : a) koszty reprezentacji reklamy b) składki na ubezpieczenie społeczne podatnika c) wydatki na odpłatne dokształcenie podatnika 2.Podatek od spadku jest : a) syntetycznym podatkiem przychodowym b)analitycz...

Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

. Tryby i moment wszczęcia postępowania podatkowego. Art. 165 - 171 op. Wszczęcie postępowania podatkowego nastąpić może w dwójnasób: @ na żądanie strony: % datą wszczęcia jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu % wniosek przesłany pocztą  dzień doręczenia organowi % podatek od spa...

Umorzenia zaległości- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

AD.8 art. 59 UMORZENIA ZALEGŁOŚCI ART.67A ORDYNACJI Umorzenie zaległości podatkowej i odsetek za zwłokę. Nieefektywny sposób wygasania zobowiązań podatkowych Następuje na podstawie indywidualnych decyzji ,organ ma się kierować ważnym interesem podatnika i interesem publicznym przy umorzeniu na wn...

Uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1099

Co zawiera uzasadnienie faktyczne i prawne decyzji podatkowej? Art. 210 op. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno zawierać w szczególności: @ wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione @ wskazanie dowodów, którym organ dał wiarę @ wskazanie przyczyn, dla których innym dowodom organ odmó...

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania- opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

W jakich przypadkach wznowienie postępowania może nastąpić wyłącznie z wniosku strony? Art. 241 op. Wznowienie postępowania wyłącznie z wniosku strony nastąpić może w następujących sytuacjach: @ strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu  wznowienie postępowania następuje tylko n...

Warunki i terminy zapłaty- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

6.WARUNKI I TERMINY ZAPŁATY WARUNEK: A) jednorazowo po powstaniu obowiązku podatkowego b) ratalnie c)zaliczkowo np. podatek od nieruchomości - zobowiązanie podatkowe ma charakter konstytutywny i płacimy po doręczeniu decyzji w 4 równych ratach do 15 marca, maja, września, listopada, ale również...

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

WYGAŚNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO Art. 59. § 1. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty; 2)pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; (jeśli płatnik pobierze a nie odprowadzi będzie odpowiadał płatnik) 3...

Cofnięcie środka odoławczego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

Cofnięcie środka odoławczego art.431§ 1 prawo cofnięcia środka odwoławczego ma podmiot który go wniósł nie ma ograniczeń czasowych możliwe jest więc aż do rozstrzygnięcia sprawy przez instancję odwoławczą nie ma szczególnej formy cofnięcia, może być w formie pisemnej albo ustnie ustawowe podmiot...