Uniwersytet w Białymstoku - strona 30

Rzeczowe zabezpieczenie zobowiązań podatkowych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

RZECZOWE ZABEZPIECZENIA ZOBOWIAZAń PODATKOWYCH HIPOTEKA PRZYMUSOWA - przysługuje Skarbowi Państwa i JST na wszystkich nieruchomościach podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego a także osób trzecich z tytułu zobowiązań podatkowych i odsetek. Również część ułamkowa może być przedmiotem hipot...

Skala progresji globalnej- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

SKALA PROGRESJI GLOBALNEJ 100*10%=10,00 po potraceniu 90,00 101*20%=20,20 po potraceniu 79,80 (obecna skala różni się tym, że od nadwyżki płacimy wyższą stawkę czyli od 1,00 zł zapłacimy 20% a nie od 101,00zł) SKALA PROGRESJI GLOBALNEJ -Przyrost tej stawki stosowany jest do całej podstawy opodatk...

Struktura stosunków podatkowo-prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

STRUKTURA STOSUNKÓW PODATKOWO PRAWNYCH Stosunek dwustronny: 1.Podatnik 2.Organ podatkowy Ad 1) Podatnik; zasadniczo w większości podatków po stronie zobowiązanej będzie tylko jeden podatnik (od osób fiz.) są wyjątki np. w pod. od nieruchomości, rolnym, leśnym-może wystąpić więcej jeśli są współw...

Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w I i II instancji- opracowa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Terminy załatwiania sprawy w postępowaniu w I i II instancji. Art. 139 op. W I instancji sprawy które wymagają przeprowadzenia postępowania dowodowego powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca. Termin ten wydłuża się przy sprawach skomplikowanych - wynosi wted...

Prawo podatkowe- test I

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1505

1.Podatek od towarów i usług : a)Odmiana jednofazowego podatku obrotowego b)Analitycznym podatkiem konsumpcyjnym c) Odmiana wielofazowego podatku obrotowego d) podatkiem, w którym przedmiotem opodatkowania jest wartość dodana (Podatek od ...

Prawo podatkowe- test II

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2744

Skala regresywna charakteryzuje się tym, iż: a)Wraz ze wzrostem podstawy opodatkowania rosną stawki podatkowe b) Do podstawy opodatkowania mieszczących się w pierwszym przedziale skali stosuje się więcej niż jedną stawkę c) do podstawy opodatkowania mieszczących się w różnych przedziałach skali poda...

Prawo podatkowe- test IV

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 336
Wyświetleń: 924

1.Organem podatkowym nie jest : a)naczelnik urzędu skarbowego b) inspektor kontroli skarbowej c)dyrektor izby skarbowej d) dyrektor urzędu kontroli skarbowej 2.Termin przedawnieni...

Prawo podatkowe- test IX

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 245
Wyświetleń: 735

1.Które z poniższych kategorii przychodów wpływają na zysk przed opodatkowaniem, są uwzględniane przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych: a)prz...

Prawo podatkowe- test VII

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1015

1.Kompetencja do nakładania podatków w granicach ustalonych w ustawie ma : a)wójt b)sołtys c)rada gminy d)naczelnik USC 2.PLatnik odpowiada za : a)pobór i nie wpłacenie podatku do US b)odpowiada według przepisów KC o bezpodstawnym wzbogaceniu c) za obliczenie podatku 3.Małżonkowie mogą się wsp...