Uniwersytet w Białymstoku - strona 245

Należności nie ulegające przedawnieniu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 252

Jakie należności nie ulegają przedawnieniu? Art. 79 § 8 op. Nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym. Jednak po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. ...

Odpowiedzialność inkasenta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

Za co dopowiada inkasent? Inkasent odpowiada za podatki pobrane a nie wypłacone w terminie. Inaczej: odpowiedzialność za podatek pobrany a nie przekazany. Odpowiedzialność całym swoim majątkiem. Brak odpowiedzialności za podatek nie pobrany. ...

Odpowiedzialnośc płatnika - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Za co odpowiada płatnik? Płatnik odpowiada za: - podatek nie pobrany od podatnika - podatek pobrany od podatnika w wysokości niższej od należnej - podatek pobrany od podatnika a niewypłacony w terminie Odpowiedzialność osobista i majątkowa (także z

termin płatności dla płatników - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 175

Jaki jest termin płatności dla płatników? Art. 47 § 4 op. Termin płatności dla płatników to ostatni dzień w którym powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku, zgodnie z przepisami prawa. Jeśli decyzja  termin 14 dniowy. ...

Agregat - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Agregat -nazwa określ. pewną całość, na którą składają się jednostki konieczne do zaistnienia tej całości (np. las -z drzew, księgozbiór -z książek) Agregat może być określony i nieokreślony. ...

Błąd formalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Błąd formalny popełniamy gdy uważamy swe wnioskowanie za dedukcyjne a w rzeczywistości dany wniosek nie wynika logicznie z przesłanek - wzór wedle którego przebiega wnioskowanie nie jest prawem logicznym. ...

Błąd materialny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

Błąd materialny popełniamy gdy bierzemy we wnioskowaniu przesłanki fałszywe, mylnie uważając je za prawdziwe, np. jeśli ktoś przyjmuje, że każde zwierzę żyjące w morzu jest rybą. ...

Błąd przesunięcia kategorialnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

błąd przesunięcia kategorialnego (katalogowego) - gdy definiendum i definiens należą do domniemanych kategorii tautologicznych (następuje przesunięcie). To nie jest zła definicja, tylko błąd definicji (można ją poprawić). ...

Grupy reguł - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

W języku występują 3 grupy reguł: reguły wyznaczające zasób znaków danego języka (słowa, kształty z. drogowych) reguły znaczeniowe reguły składni ...

Tautologia i kontrtautologia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 308

Tautologia - to schemat zdań wyłącznie prawdziwych, formuła, która jest prawdziwa przy każdym możliwym podstawieniu. (np. jeśli się uczyłem, to uczyłem). Kontrtautologia - to zdanie, które dla dowolnej interpretacji jest fałszywe. Zdanie jest kontrtautologią wtedy i tylko wtedy, gdy jego negacja je...