Uniwersytet w Białymstoku - strona 24

Okres warunkowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1148

Związek logicznego wynikania zdań. Okres warunkowy Związek logicznego wynikania zdań (inaczej: „stosunek wynikania logicznego”, lub krócej: „logiczne wynikanie”) uznaje się za najważniejszy z wszystkich związków logicznych. W sumie całą teorię związków logicznych między zdaniami można byłoby sprowa...

Interpretacja umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2044

Interpretacja umowy międzynarodowej Istnieją trzy koncepcje na temat interpretacji umów międzynarodowych: szkoła subiektywistyczna - interpretacja powinna zmierzać do ustalenia prawdziwej woli umawiających się stron; szkoła obiektywistyczna (tekstualna) - interpretacja powinna zwracać uwagę na sa...

Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Agnieszka Jabłońska-Wawrzycka
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2184

Przyczyny nieważności formalnej umowy międzynarodowej Według konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów przyczynami nieważności formalnej są: przyczyny nieograniczonej nieważności formalnej: brak zdolności traktatowej, brak pełnomocni...

Bezpieczeństwo i dobro prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Bezpieczeństwo prawne wynika z potrzeb człowieka, który chcąc się urzeczywistnić w świecie potrzebuje bezpieczeństwa, by swe życie kierować do określonego przez siebie celu, planować je i kształtować bezpieczeństwo winno obejmować przede wszystkim relacje międzyludzkie, by móc być pewnym swych praw...

Środki przymusu - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 602

23. Środki przymusu - Zatrzymanie Art 243*1 Każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. *2 Osobę ujętą należy niezwłocznie oddać w ręce Pol...

Środki zapobiegawcze - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 567

22. Środki zapobiegawcze — tymczasowe aresztowanie, — poręczenie, — dozór policji, - zakazy i nakazy zachowania, —

Źródła prawa karnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

. Źródła prawa karnego Źródła prawa karnego procesowego— akty organów państwowych zawierające normy prawne odnoszące się do procesu karnego ( ujęcie formalne). 1. Konstytucja RP wymienia m.in. zasadę równości wobec prawa, nietykalność...

Czynności procesowe - podział

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

Czynności procesowe - podział CZYNNOŚĆ PROCESOWA - ogólny warunek jej ważności - zachowanie się uczestnika procesu (forma działania), wywołujące skutki przewidziane przez prawo procesowe; zaniechanie nie jest w procesie żadną czynnością, chyba, że chodzi o świadome zaniechanie, np. milczenie, mające...

Dokumentacja czynności procesowych - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2086

18. Dokumentacja czynności procesowych Formy dokumentowania czynności procesowych W procesie karnym, jak w każdym innym postęp. prawnym przed organami państwowymi, dokonywane czynności wymagają utrwalenia w postaci dokumentów. Nie wymagają go jedynie czynności, które od początku wykonane są w formie...

Przesłanki procesowe - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

37. Przesłanki procesowe Warunki dopuszczalności postęp. karnego - przesłanki procesowe - określone stany (sytuacje), z którymi prawo karne procesowe łączy dopuszczalnoś...