Uniwersytet w Białymstoku - strona 239

Wybory - znaczenie w procesie politycznym.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Notatka to wykresy, tabele omawiające wybory, znaczenie w procesie politycznym, metody liczenia głosów, omówienie w postaci tabelek....

Postępowanie administracyjne - Konkurencja między środkami prawnymi

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 119

~~Konkurencja między środkami prawnymi~~ *co ma pierwszeństwo odwołanie, czy wniosek o stwierdzenie nieważności? - odwołanie ma pierwszeństwo - stwierdzenie nieważności ma pierwszeństwo * czy wniosek o wznowienie postępowania czy wniosek stwierdzenie nieważności? - pierwszeństwo ma ten środek, ...

Lex generalis- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

lex generalis - prawo/norma ogólna (przeciwieństwo lex specialis) ...

Postępowanie administracyjne - Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy p...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

~~Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ~~ substytut odwołania, który stosuje się wtedy gdy decyzja pierwszej instancji została wydana przez organ nad którym nie ma wyższej instancji (np. Samorządowe kolegium Odwoławcze) przy jego rozpatrywaniu stosuje się przepisy dotyczące bez...

Postępowanie administracyjne - wnioski

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

~~WNIOSKI~~ Układ podmiotowy: j/w Przedmiot: wniosek Cel: odniesie się administracji do jego treści, udzielenie odpowiedzi Kwintesencją pomysł odnośnie ulepszenia działania administracji Wnioskodawca może się poskarżyć jeżeli jest niezadowolony z negatywnej odpowiedzi. ...

Wygaśnięcie zastawu skarbowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Kiedy zastaw skarbowy wygasa? Art. 42 op. Zastaw skarbowy wygasa w jeden z poniższych sposobów: @ z mocy prawa z dniem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego @ z dniem wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych @ z dniem egzekucyjnej sprzedaży przedmiotu zastawu ...

Błąd hipostazy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Błąd hipostazy -Rzeczy abstrakcyjnej przypisujemy cechy rzeczy konkretnej. Oznacza przypisywanie realnego istnienia takim abstraktom, jak: stany, cechy, stosunki, zdarzenia, uprzedmiotowienie pojęć. (np. wola państwa). ...

Treść nazwy generalnej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Treść nazwy generalnej - zespół cech, na podstawie którego osoba używająca danej nazwy we właściwy dla danego języka sposób uznaje dowolny przedmiot za desygnat tej nazwy, jeśli stwierdzi w nim te cechy łącznie. Gdy stwierdzi brak którejś z nich o...

Typy norm - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

NORMY Istnieją wówczas, gdy ktoś komuś coś nakazuje, lub zakazuje (normodawca i adresat). Normy dzielimy na czyny: 1) nakazane, 2) zakazane, 3) fakultatywne, 4) dobrowolne, 5) dozwolone, 6) indyferentne, 7) opisujące obowiązek pozytywny lub negatywny. ...