Uniwersytet w Białymstoku - strona 233

Konstytucyjna zasada suwerenności Narodu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Konstytucyjna zasada suwerenności Narodu. Zasada ta określa suwerena, a więc wskazuje tego, do kogo należy władza w państwie. Określenie Narodu jako podmiotu suwerenności oznacza odrzucenie koncepcji, zgodnie z którą podmiotem władzy może być jakaś klasa czy grupa społeczna, partia polityczna czy j...

Pojęcie partii politycznej i jej funkcje-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 224

Pojęcie partii politycznej i jej funkcje. Swoboda tworzenia i działania partii politycznych stanowi jedną z wolności politycznych obywateli. Partie polityczne to zorganizowane struktury jednoczące obywateli dla formułowania, wyrażania i realizowania ich celów politycznych, dążących do zdobycia wła...

Skoncentrowany system kontroli konstytucyjności prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1176

Skoncentrowany (kontynentalny) system kontroli konstytucyjności prawa. Jego podstawową cechą jest istnienie szczególnego sądowego organu - trybunału konstytucyjnego, który jest właściwy do orzekania wyłącznie o zgodności ustaw z konstytucją. Pozostałe sądy w formie pytań prawnych mogą jedynie zgłas...

Decentralizacja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Decentralizacja polega na zagwarantowanej prawnie, względnej samodzielności i niezależności jednych organów administracji od innych jej organów, samodzielność ta dotyczy całości kompetencji, jest układem wprowadzanym przez prawo w specjalny sposób, który polega na wyraźnym wyznaczaniu poszczególnym ...

Kompetencje i formy działania Rady Ministrów - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

. Kompetencje i formy działania Rady Ministrów zapewnianie wykonywania ustaw i wydawanie rozporządzeń koordynowanie i kontrolowanie prac organów administracji rządowej wykonywanie zadań w zakresie skarbu i budżetu państwa wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, porządku publiczn...

Koordynacja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

Koordynacja Polega na harmonizowaniu działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne administracji po to, aby łatwiej i w sposób jednolity osiągnąć zamierzony cel, dotyczy działań już podjętych i eliminuje rozbieżności między nimi, albo może dotyczyć działań planowanych i tym samym zapobiegać i...

Kryterium nadzoru - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

. Kryterium nadzoru Konstytucja wprowadza legalność jako kryterium nadzoru, jest ono od niedawna jedynym kryterium wyznaczającym nadzór nad samorządem terytorialnym, ustawodawca całkowicie zrezygnował z kryterium celowości, przez co znacznie ograniczył nadzór, zasada ta jest złamana przez przepisy ...

Minister bez teki, pełnomocnik Rządu - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 770

Minister bez teki, pełnomocnik Rządu Minister bez teki- potoczne określenie ministra, który nie kieruje działem administracji rządowej, wypełnia jedynie zadania okr...

Nadzór nad samorządem terytorialnym - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

. Nadzór nad samorządem terytorialnym Podstawowe zasady dotyczące nadzoru nad samorządem terytorialnym wynikają z Europejskiej Karty Samorządu terytorialnego, która przewiduje, że wszelka kontrola administracyjna może być dokonywa...

Normy techniczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 756

. Normy techniczne Stanowią one prawne uregulowanie nakazów, wzorców lub zakazów stosowanych w szeroko rozumianej technice (produkcji, budownictwie, transporcie, komputeryzacji itd.), uregulowanie takie jest potrzebne do prawnego wzmocnieni...