Uniwersytet w Białymstoku - strona 230

Zobowiązania kontraktowe i deliktowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

305. ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE I DELIKTOWE. Zobowiązanie kontraktowe była to umowa uznana przez prawo cywilne a co za tym idzie było to zobowiązanie zaskarżalne. Zobowiązanie deliktowe (delikt - maleficium) jest to przestępstwo prawa prywatnego rodzą...

Zobowiązania kontraktowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

338. ZOBOWIĄZANIA KONTRAKTOWE. Zobowiązania kontraktowe są rodzajem zobowiązań klasyfikowanych ze względu na powstanie zobowiązania. Sam kontrakt jest więc to umowa uznana przez prawo cywilne a przez to zaskarżalna. Zobowiązania kontraktowe dzielące się na realne, werbalne, literalne i konsensualne ...

Zobowiązania kumulatywne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

312. ZOBOWIĄZANIA KUMULATYWNE. Zobowiązanie kumulatywne powstawało najczęściej na skutek popełnienia delictu powstawało wówczas wielu współdłużników. Było wówczas tyle świadczeń do wykonania ilu było współdłużników. W odróżnieniu od zobowiązania solidarnego w tym przypadku wykonanie zobowiązania prz...

Zobowiązania naturalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

309. ZOBOWIĄZANIA NATURALNE. Zobowiązania naturalne to takie które nie są zaskarżalne lecz wywołujące skutki prawne takie jak np. jeżeli wierzyciel przyjął świadczenie to mógł je zatrzymać. Zobowiązania naturalne można było umocnić poprzez poręczenie osobowe lub

Zobowiązania podzielne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

311. ZOBOWIĄZANIA PODZIELNE. Przy zobowiązaniu podzielnym powstaje najczęściej tyle stosunków obligacyjnych ilu jest dłużników lub wierzycieli. Zobowiązania takie mogły zachodzić w przypadkach gdy przedmiot zobowiązania można było rozłożyć na określone części bez straty na jego wartości w myśl zasad...

Zobowiązania przemienne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 252

320. ZOBOWIĄZANIA PRZEMIENNE (ALTERNATYWNE). Zobowiązanie przemienne lub alternatywne pojawiało się wówczas gdy dłużnik miał do spełnienia kilka świadczeń a wykonanie jednego z nich zwalniało go z obowiązku wykonywania pozostałych. ...

Czynności postępowania w sprawie indywidualnej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 105

Czynności postępowania w sprawie indywidualnej. Postępowanie administracyjne jest łańcuchem czynności formalnych, podejmowanych przez władzę administracyjną i osoby zainteresowane przy wykonywaniu przepisów prawa administracyjnego. Na ten ciąg czynności formalnych składają się działania prawne i fa...

Ugoda-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

390. UGODA (TRANSACTIO). Ugoda należała do kontraktów bezimiennych czyli nienazwanych wktórej to obie strony wzajemnie rezygnowały z dochodzenia spornych bądź niepewnych roszczeń. Krótko więc mówiąc na mocy ugody jedna strona zrzekała się wątpliwego uprawnienia lub rezygnowała z prowadzenia niepewne...

Koszty sądowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

43. Koszty sądowe - co obejmują? KOSZTY SĄDOWE- obejmują opłaty sądowe i zwrot wydatków. Opłaty sądowe- są nimi wpis i opłata kancelaryjna. Wydatki- Do wydatków zalicza się w szczególności: należności tłumaczy i kuratorów ustanowionych w ...

Koszty udziału w postępowaniu strony reprezentowanej przez pełnomocnik...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 126

48. Koszty udziału w postępowaniu strony reprezentowanej przez pełnomocnika zawodowego - co obejmują? Do niezbędnych kosztów postępowania strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego zalicza się ich wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wyd...