Uniwersytet w Białymstoku - strona 23

Sektory finansów publicznych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1036

Do sektora finansów publicznych zalicza się: organy władzy publicznej (Sejm, Senat, Prezydent) organy administracji rządowej (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, R...

Moc wiążąca prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 819

Moc wiążąca prawa podobnie jak pojęcie prawa tak i moc wiążąca jest pojęciem wielowymiarowym - można mówić o różnych rodzajach mocy wiążącej Podstawy obowiązywalności prawa w społeczeństwie - obowiązywanie realne jeśli prawo rozumiemy jako część rzeczywistości społecznej to objawia się ono w ten ...

Natura rzeczy i sprawiedliwość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

Natura rzeczy pojęcie to oznacza drogę poznania skierowaną nie na idee, lecz wychodzącą od danej rzeczy i kierujące się jej miarą. Podobnie w myśleniu prawniczym - to dążenie, aby znaleźć zasady prawne wynikające z natury rzeczy tzn. z natury relacji życiowych w jakie wchodzi człowiek - próbowano j...

Prawo a wartość

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 700

Prawo a wartość każdy kto tworzy prawo i prawo stosuje musi się kierować wartościami, gdyż każde ludzkie dążenie i działanie jest zależne od wartości nie można stanowić prawa i stosować go bez odniesienia do wartości, które są motywem ludzkiego działania i nadają mu kierunek konieczne jest też po...

Rodzaje teorii

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 868

Rodzaje teorii w aspekcie historycznym - pokazują rozwój myśli prawa naturalnego i w jaki sposób prawo naturalne ukształtowało sobie drogę w aspekcie filozoficznym - ukazane są różne wyrazy i pojęcia na temat idei prawa naturalnego i próby jego interpretacji jako prawa słusznego poszczególne teori...

Słuszność i celowość prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1645

Słuszność w prawie słuszność jest terminem wieloznacznym, ale na terenie prawa ma do spełnienia konieczną funkcję słuszność nie wprowadza do prawa elementów pozaprawnych np. pobłażliwości, życzliwości tendencja łagodzenia dotyczy bowiem tylko skostniałych norm prawa, ale nie oznacza ona wcale pob...

Synteza prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

SYNTEZA PRAWA Prawo w porządku bytu świata wyróżnić możemy 4 warstwy bytów w porządku świata byty stanowiące świat ciał martwych - materia nieożywiona, która jest porządkowana wg praw materii byty natury organicznej - istoty żywe, kierujące się prawami materii ożywionej byty sfery psyche - zwier...

Teorie pozytywizmu prawnego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 721

Teorie pozytywizmu prawnego myślenie pozytywistyczne oznacza, że przedmiotem poznania może być tylko to, co jest nam dane i możliwe do udowodnienia. Na gruncie prawa oznacza on, że jedynie prawo stanowione /pozytywne/ może być traktowan...

Desygnat nazwy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1463

Desygnat nazwy, zakres nazwy, rodzaje nazw Przedmioty oznaczane przez nazwy nazywamy desygnatami tej nazwy (i zarazem desygnatami pojęcia). Mówimy, że dana nazwa oznacza jakiś konkretny przedmiot. Zamiast „oznacza” używamy czasem słowa „

Kwadrat logiczny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2541

Klasyczne zdania kategoryczne Drugi dział logiki formalnej - to rachunek nazw (inaczej: teoria, albo wprost logika nazw). Rachunek nazw cechuje się tym, że jego wzory zawierają wyłącznie zmienne nazwowe. Logika europejska, u swego zarania w starożytnej Grecji, zaczęła swój naukowy żywot właśnie od ...