Uniwersytet w Białymstoku - strona 229

note /search

Szczególne rodzaje depozytu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

356. SZCZEGÓLNE RODZAJE DEPOZYTU. W Rzymie wykształciły się oprócz normalnego depozytu jeszcze inne formy tego kontraktu którymi były : depozyt konieczny ustanawiany w sytuacjach nadzwyczajnych, depozyt nieprawidłowy przedmiotem którego były rzeczy określane jako genus czyli zamienne którymi mógł dz...

Świadczenie niezgodne z prawem lub niemoralne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

408. ŚWIADCZENIA NIEZGODNE Z PRAWEM LUB NIEMORALNE. Do świadczeń niezgodnych z prawem i niemoralnych należały Conditio ob. turpem vel iniustam casam oraz condictio sine causa. Pierwsze z nich dotyczyło takich świadczeń których spełnienie służyło celowi niemoralnemu. Niemoralne w y przypadku winno by...

Upoważnienie przemienne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

321. UPOWAŻNIENIE PRZEMIENNE. Upoważnienia przemienne czyli facultac alternativa polega na tym że wierzyciel w zobowiązaniu przedstawia dłuznikowi określone świadczenie zwalniające go z długu lecz obok niego umieszcza dodatkowo jeszcze jedno którego wykonanie także doprowadzi do rozwiązania węzła ob...

VIS MAIOR-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

326. VIS MAIOR. Vis maior czyli siła wyższa były to zdarzenia losowe mające wpływ na wykonanie świadczenia. W przypadkach siły wyzszej pełną odpowiedzialność za przedmiot zobowiązania ponosił jego właściciel. Dłużnik był z tej odpowiedzialności...

Wierzytelność i długi-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

302. WIERZYTELNOŚĆ I DŁUG. Wierzytelność i dług są to dwa elementy zobowiązania. Wierzytelność (nomen lub creditum ) ukazuje nam prawa wierzyciela do domagania się od dłużnika określonego zachowania polegającego na spłaceniu zaciągniętego zobowiązania. Dług czyli debitum jest to obowiązek dłużnika (...

Wykonanie zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

438. WYKONANIE ZOBOWIĄZANIA. Wykonanie zobowiązania czyli solutio było najczęstrzym sposobem umorzenia stosunku obligacyjnego pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Spełnione świadczenie mogło polegać na czynności prawnej lub faktycznej lecz przedmiot wykonania musiał być zgodny z treścią zawartego zob...

Zakres uprawnień właściciela-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

265. ZAKRES UPRAWNIEŃ WŁAŚCICIELA. Prawo własności jako najszersze prawo rzeczowe powoduje że właściciel ma bezwzględne prawa do rzeczy i tak : Ius possidendi /atrybut/ właściciel może tą rzecz posiadać; ius fruendi może i ma czerpać korzyści z wykorzystywania danej rzeczy; ius utendi jako prawo do ...

Zasady ogólne służebności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 280

289. ZASADY OGÓLNE SŁUŻEBNOSCI. Służebność nie nakładała obowiązku pozytywnego działania lecz zobowiązywała do znoszenia czegoś lub do nie czynienia czegoś ; Nie można było mieć służebności na służebności ; nie można mieć służebności na własnym prawie własności gdyż uprawnienia wynikające ze służebn...

Zasiedzenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

273. ZASIEDZENIE. Zasiedzenie - usucapio jest to nabycie prawa własności na skutek posiadania danej rzeczy w czasie określonym przez prawo i przy spełnieniu warunków przewidzianych przez to prawo. Głównymi funkcjami zasiedzenia w prawie rzymskim było usunięcie wad formalnych i materialnych prawa wła...

Zawłaszczenie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 462

275. ZAWŁASZCZENIE. Occupactio czyli zawłaszczenie było najstarszym sposobem nabycia własności. Zawłaszczenie jest to nabycie prawa własności w stosunku do rzeczy niczyjej (res nullos). Za rzeczy niczyje rzymianie uważali rzeczy które można b...