Uniwersytet w Białymstoku - strona 226

Kontrakt estymatoryjny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

388. KONTRAKT ESTYMATORYJNY. Kontrakt estymatoryjny był jak bysmy to dzisiaj nazwali formą komisu. Polegał on na oddaniu przez jedną stronę kontraktu rzeczy już oszacowanej drugiej stronie celem jej sprzedania. Odbiorca rzeczy zobowiązywał się sprzedać rzecz będącą przedmiotem kontraktu za oszacowan...

Kontrakt najmu dzieła-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

380. KONTRAKT NAJMU DZIEŁA. Kontrakt najmu dzieła wchodził w skład kontraktów realnych i konsensualnych a dotyczył korzystania z cudzej pracy a w szczególności dotyczył owoców tej pracy czyli dzieła. Locatorem był tutaj zamawiający który to winien dostarczyć conductorowi czyli wykonawcy niezbędne sk...

FRAUS CREDITORUM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

420. FRAUS CREDITORUM. Było to działanie na szkodę wierzyciela polegające na celowym działaniu dłuznika który poprzez swoje czynności uniemożliwiał wierzycielowi zaspokojenia swoich roszczeń. Działanie to polegało najczęściej na dokonywaniu fikcyjnych czynności prawnych celem prawnego pozbycia się m...

Funkcje stypulacji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

362. FUNKCJE STYPULACJI. Funkcje stypulacji były bardzo zróżnicowane i co najważniejsze możliwe do zastosowania w każdej umowie zgodnej z obowiązującym prawem. Poprzez wprowadzanie węzła stypulacyjnego do umów nadawano im charakter zobowiązań jednostronnych. Typowymi funkcjami stypulacji były więc :...

NEMO SIBI IPSE CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POSSE-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 770

252. NEMO SIBI IPSE CAUSAM POSSESSIONIS MUTARE POSSE. Zasada ta mówiła że nikt nie może sam sobie zmienić podstawy posiadania. Głównym zamierzeniem wprowadzenia tej zasady była obrona właścicieli a stosunku do nieuczciwych posiadaczy. Detentor nie zostać posiadaczem poprzez wewnętrzną wolę zatrzyman...

NOXA CAPUT SEQUITUR-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

429. NOXA CAPUT SEQUITUR. Zasada dotycząca odpowiedzialności noksalnej o mówiąca że odpowiedzialność postępuje za głowę sprawcy. Jednym słowem oznaczało to że odpowiedzialność ciążyła na aktualnym właścicielu sprawcy deliktu choćby była to osoba która w czasie popełnienia przez niego przestępstawa f...

Obowiązki i uprawnienia wspólników-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

383. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA WSPÓLNIKÓW. Podstawowymi obowiązkami wspólników było wniesienie do spółki wkładu finansowego umożliwiającego byt spółki który to mógł być wyrażony w pieniądzu lub też w innym dobrze jak i również wkładem tym mogła być praca wykonywana na rzecz spółki. Ponadto wspólnicy z...

Oochrona posesoryjna i petytoryjna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 329

256. OCHRONA POSESORYJNA I PETYTORYJNA. Ochrona posesoryjna była to ochrona posiadania oparta na interdyktach pretorskich i cechowała się szybkością i skutecznością orzecznictwa. Ochrona na podstawie interdyktów cechowała się szybkością i sprawno...

Odpowiedzialność noksalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3017

428. ODPOWIEDZIALNOŚĆ NOKSALNA. Odpowiedzialność noksalna dotyczyła odpowiedzialności za dokonane przestępstwa czyli delikty przez osoby alieni iuris. Odpowiedzialność ta jasno prezyzowała że za takie osoby odpowiedzialność ponosi zwierzchnik ...