Uniwersytet w Białymstoku - strona 222

Prawo transpozycji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Prawo transpozycji: (p  q)  (-p  -q) Jeżeli p to q, to jeżeli nie p to nie q (np. Jeżeli Jasiu je, to mlaska. Jeżeli Jasiu nie je, to nie mlaska) Ten typ rozumowań powoduje, iż mamy możliwość prowadzenia tzw. rachunków zdań. Istnieje również

Typy ocen - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Typy ocen: preferencyjna -gdy z co najmniej dwóch preferujemy co najmniej jeden element. globalna -kiedy oceniamy, że czegoś jest więcej niż innego (np. Na świecie jest więcej wojen niż pokoju.). Pochodnymi wypowiedzi oceniających mogą być równoważniki zdań: ach, och, ech, hura. Uwaga istnieją wy...

Uzasadnienie twierdzeń - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

UZASADNIANIE TWIERDZEŃ bezpośrednie i pośrednie Bezpośrednie to spostrzeżenia zmysłowe -eksplikatywne oraz introspekcyjne -wewnętrzne. Obserwacja -wyróżniamy przypadkową (np. wypadek) i z zamiarem -jest to obserwacja doświadczalna, gdy spodziewam się zaistnienia faktu. Wnioskowanie dedukcyjne. P...

Norma społeczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna - funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne Związane z działalnością państwa Nie związane z działalnością państwa - n...

Norma prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

. Norma prawna - przepis prawny, relacja. Norma prawna - jako reguła postępowania stanowi treść, a zarazem istotę prawa, natomiast przepis prawny to forma, w jakiej występuje (przejawia się) prawo. Norma prawna jest wypowiedzią konstruowaną na gruncie przepisów prawnych. Norma stanowi znaczenie prz...

Pozytywizm prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

Pozytywizm prawniczy, nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury. Do podstawowych tez pozytywizmu należą następujące: pojęcie prawa sprowadza się d...

Rozporządzenia - omówienie - UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

Rozporządzenia: -dotyczą spraw ogólnych i są ogólnie sformułowane, -mają zasięg ogólny do bezpośredniego stosowania w każdym kraju członkowskim UE, -wykorzystują zasadę nadrzędności prawawspólnotowego nad prawem krajowym, -wchodzą bezpośrednio do narodowych systemów prawnych, -są najważniejszymi akt...

Norma społeczna - omówienie - normy prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna - funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne Związane z działalnością państwa Nie związane z działalnością państwa - n...

środki zabezpieczające w kodeksie karnym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 259

. Środki zabezpieczające w kodeksie karnym z 1932 Stosowanie środków zabezpieczających polegało na izolacji notorycznych przestępców od społeczeństwa w specjalnych zakładach, już po odbyciu kary zasadniczej. Stosowano ich dwa rodzaje...