Uniwersytet w Białymstoku - strona 216

Międzynarodowa żegluga powietrzna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

Międzynarodowa żegluga powietrzna. Międzynarodowa żegluga lotnicza może odbywać się tylko na podstawie zezwoleń czyli przywilejów przyznawanych przez państwa obcym samolotom we własnej przestrzeni powietrznej. Przywileje te nazywane ...

Mocarstwa opiekuńcze - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2478

Mocarstwa opiekuńcze. Ta instytucja służy potrzebie kontaktowania się wojujących państw. Do takich państw należą państwa neutralne które podejmują (na skutek zwrócenia się do nich państw wojujących) się opieki nad interesami danego państwa na obszarze państwa nieprzyjacielskiego. Niekiedy to samo p...

Ochrona ofiar wojny- definicje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

Ochrona ofiar wojny - chorzy i ranni, jeńcy wojenni. Chorzy i ranni - traktuje o tym konwencja genewska z 1949 r. i jest stosowana przy udziale i pod kontrolą mocarstw opiekuńczych. Powinni być oni traktowani w sposób humanitarny, lecz...

Orzecznictwo sądów międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Orzecznictwo sądów międzynarodowych. Autorytet precedensów jest szczególnie duży w anglosaskim systemie prawa. Doktryna anglosaska głosi że - stwierdzenie prawa przez sąd bliskie jest jego tworzeniu i różnica między dowodem a źródłem prawa jest bardziej wyimaginowana niż rzeczywista. Sąd rozstrzyga...

Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 791

Pojęcie i źródła prawa dyplomatycznego. Prawo dyplomatyczne przez wiele wieków było prawem zwyczajowym. Pierwszym istotnym w tej dziedzinie był regulamin wiedeński z 1815 r. dotyczący stopni pierwszeństwa przedstawicieli dyplomatycznyc...

Pojęcie i podział podmiotów prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1120

Pojęcie i podział podmiotów prawa międzynarodowego Podmiot prawa międzynarodowego - ten kto posiada prawa i obowiązki wynikające bezpośrednio z prawa międzynarodowego. Podział wg Berezowskiego: Zorganizowane terytorialne, ...

Powstanie i upadek państwa w świetle prawa międzynarodowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2933

Powstanie i upadek państwa w świetle prawa międzynarodowego. Sposoby powstania państwa: oderwanie się części terytorium państwa i utworzenie nowego niezależnego państwa, rozpadnięcie się państwa na kilka innych państw, połączenie się kilku państw i utworzenie nowego państwa, utworzenie nowego p...

Prawo wojenne w konfliktach zbrojnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Prawo wojenne w konfliktach zbrojnych nie mających charakteru międzynarodowego. Konflikt wewnętrzny - starcie sił politycznych przy użyciu broni, w obrębie prawnym i geograficznym jednego państwa. Są one prowadzone w sposób okrutny, bez przestrzegania zasad prawa wojennego. W takich konfliktach pow...

Rzeki graniczne i międzynarodowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

Rzeki graniczne i międzynarodowe. Rzeka międzynarodowa - rzeka która spełnia określone warunki geograficzne i na której mocą umowy międzynarodowej została ustanowiona wolność żeglugi dla statków handlowych wszystkich państw. Dunaj, Ren, Właściwości geograficzne: przepływa kolejno przez terytorium ...

Spory prawne i polityczne, zwykłe i kwalifikowane.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1134

Spory prawne i polityczne, zwykłe i kwalifikowane. Każdy spór prawny jest sporem politycznym, np. spory międzynarodowe powstają w określonej sytuacji gospodarczej i politycznej. Spory prawne powinny być kierowane do Mię...