Uniwersytet w Białymstoku - strona 215

note /search

Przemówienia stron - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

PRZEMOWIENIA STRON Przewodniczący składu orzekającego udziela głosu najpierw stronom, dalej ich przedstawicielom oraz w miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają kolejno: oska...

Sprawca a orzecznictwo

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych Nie wszczyna się postęp., a wszczęte umarza. Niezbędne jest ustalenie w sprawie podsądności określonemu rodzajowi sądów (powszechne, wojskowe). Ogólne stwierdzenie istnienia podsądności polskim sądom karnym nie wystarcza. Podsądność sądom powsz...

Wymagania pism procesowych - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

17. Wymagania pism procesowych PISMA PROCESOWE Mogą to być wnioski, oświadczenia w formie pisemnej bądź ustnej do protokołu ( ustnie podczas rozprawy). Art. 119* 1. Pismo procesowe powinno zawierać: 1) oznaczenie organu, do którego jest ski...

Zasada bezpośredniości - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

ZASADA BEZPOŚREDNIOŚCI - oznacza ona, że: 1) organ procesowy powinien zetknąć się ze źródłem i środ dowodowym osobiście, a 2) środkiem dowodowym, na którym oprze swe ustalenie winien być dowód pierwotny — środek dowodowy pierwotny. Zasada ta jest niezdefiniowana a jej obowiązywanie wynika głównie z ...

Zasada domniemania niewinności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI - zgodnie z tą zasadą osobę oskarżoną traktuje się jako niewinna, dopóki nie zostanie jej udowodniona wina w sposób przewidziany przez prawo karne procesowe. Jest to zasada konstytucyjna wynikająca z art...

Zasada inkizycyjności - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

ZASADA INKWIZYCYJNOSCI - rządzi dochodzeniem i śledztwem — zgodnie z tą zasadą w procesie nie ma miejsca dla stron procesowych i badanie sprawy należy przede wszystkim do organu procesowego. Jest to zasada przeciwna zasadzie kontradyktoryjno...

Bezpaństwowcy i uchodźcy - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Bezpaństwowcy i uchodźcy. Bezpaństwowcy - osoby które nie posiadają obywatelstwa żadnego państwa. Znajdują się w gorszej sytuacji niż inni ludzie, nie mają praw politycznych. Może powstać np. gdy dziecko urodzi się z rodziców bezpaństwowców, lub gdy ustawodawstwo państwa ojczystego kobiety, która w...

Funkcje misji dyplomatycznych - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Funkcje misji dyplomatycznych. Funkcje misji dyplomatycznej : reprezentowanie państwa wysyłającego w państwie przyjmującym, ochronę w państwie przyjmującym interesów państwa wysyłającego i jego obywateli w granicach ustalonych przez ...