Uniwersytet w Białymstoku - strona 214

Stosunek administracyjnoprawny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 616

Stosunek administracyjnoprawny, rodzaje Jest to sytuacja, kiedy prawo przedmiotowe ma dla dwóch podmiotów takie znaczenie, że w określonych warunkach sytuacja prawna jednego podmiotu jest połączona w pewien sposób z sytuacją podmiotu drugiego, może powstać tylko wtedy, gdy wiąże się on z jakimś prz...

Struktura samorządu terytorialnego w RP - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

Struktura samorządu terytorialnego w RP Samorząd terytorialny to wyodrębniona terytorialnie grupa społeczna, której członkostwo powstaje z mocy prawa, powołana do wykonywania zadań administracyjnych, jest on zdecentralizowany i pozostaje pod nadzorem administracji rządowej,

Władztwo zakładowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3500

Władztwo zakładowe Dotyczy przede wszystkim podmiotów, które korzystają z usług zakładu publicznego, nazywanych użytkownikami zakładu (np. studenci w szkole wyższej, pacjenci w szpitalu), może rozciągać się także na osoby trzecie, jego istota polega na tym, że organy zakładu administracyjnego mają ...

Zasada kompetencyjności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1981

Zasada kompetencyjności Kompetencja do podejmowania konkretnej formy działania lub do załatwiania danej kategorii spraw administracyjnych może być przypisana tylko jednemu organowi administracji publicznej, organ taki nazywa się organem właściwym, przy czym właściwość ta jest ustalana w sensie mery...

Zwierzchnictwo definicja- wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

Zwierzchnictwo to wzajemne powiązanie podległości wynikającej z zespolenia, występuje wtedy, gdy określona władza administracyjna o kompetencji ogólnej ma uprawnienia o charakterze kierowniczym wobec innych, wyspecjalizowanych organów administracji publicznej, mających kompetencję szczegółową, władz...

Zwyczaj a prawo zwyczajowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008

. Zwyczaj a prawo zwyczajowe W prawie administracyjnym zwyczaj to pozaprawny nawyk postępowania, przestrzegany faktycznie w obrębie danej struktury organizacyjnej administracji, w podobnych sytuacjach i w określonym czasie, prawo administracyjne składa się z

Prawo zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

Prawo zobowiązań - to ta część prawa cywilnego, która reguluje społeczną formę wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej źródłem prawa zobowiązań jest księga III kodeksu cywilnego. -przepisy księgi I kc dotyczą

Wykład - solidarność dłużników

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

SOLIDARNOŚĆ DŁUŻNIKÓW (bierna) - art. 366 Art. 366. § 1. Kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużn...

Wykład - definicja spadku

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

pojęcie spadku Spadek - zespół praw i obowiązków zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilku osób zwanych spadkobiercami. Cechy praw i obowiązków, które muszą być spełnione aby uznać za spadek: Charakter majątkowy Muszą być obowiązkami i prawami o charakterze cywilno - pra...

Czynności końcowe postępowania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

CZYNNOSCI KONCOWE POSTĘPOWANIA GŁÓWNEGO Ostatnią fazą postępowania głównego są czynności końcowe, które obejmują czynności jak: sporządzenie uzasadnienie wyroku na piśmie, po złożeniu przez stronę w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia w...