Uniwersytet w Białymstoku - strona 211

Zobowiązania jednostronnie i dwustronnie obowiązujące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1022

308. ZOBOWIĄZANIA JEDNOSTRONNIE I DWUSTRONNIE ZOBOWIĄZUJĄCE. Jednym z podziałów zobowiązań z punktu widzenia podmiotu zobowiązania jest podział na zobowiązania jedno i dwu stronne. Jednostronne to takie gdzie jedna strona jest dłużnikiem a druga wierzycielem. Dwustronnie zobowiązujące następują wted...

Cechy zasad ogólnych postępowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Cechy: Zasady ogólne mają zastosowanie na każdym etapie postępowania i są wspólne dla każdego postępowania administracyjnego. Zasady pozwalające na usuwanie luk prawnych w stosowaniu prawa. Zasady ogólne nie określają sposobu w jaki mają być zrealizowane. Zasady są realizowane przez zastosowanie ...

Organ administracji publicznej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 357

Organ administracji publicznej (art. 1 kpa) Organ jest to podmiot który posiada kompetencję ogólną i kompetencję szczególną załatwiania spraw administracyjnych. Kompetencja ogólna (art. 1 kap) to zdolność prawna organu do załatwiania decyzji administracyjnych w formie decyzji. Kompetencja szczegól...

Zarządzenie rozpoznanie skargi przy drzwiach zamkniętych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

22. Kiedy (z jakich powodów) sąd może zarządzić rozpoznanie skargi przy drzwiach zamkniętych? Art. 96. § 1. Sąd z urzędu zarządza odbycie całego posiedzenia lub części przy drzwiach zamkniętych, jeżeli publiczne rozpoznanie sprawy zagraża moralności, bezpieczeństwu państwa lub porządkowi publicznem...

Systemy ekonomiczne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 581

40 System ekonomiczny i transformacje ustrojowe (ekonomiczny = gospodarczy) Ekonomiczny system -obejmuje całokształt zagadnień dotyczących zagospodarowania System ekonomiczny składa się z podsystemów. System ekonomiczny (1strona ilościowa) (2strona jakościowa) Gospodarowanie— gromadzenie dóbr na ...

Błędy w definiowaniu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 553

1. Błędy w definiowaniu 1.         Błędy w definicjach równościowych a.        Ignotum per ignotus (nieznane przez nieznane) - dydaktyczne: popełnia się w stosunku do odbiorcy, gdy w definiensie umieszczony zostaje choćby jeden wyraz niezrozumiały dla niego. Np. „Bóg jest bytem, którego

Nazwy jednostkowe, ogólne i puste-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

5 Nazwy jednostkowe, ogólne i puste Desygnat danej nazwy to przedmiot, o którym nazwę tę można zgodnie z prawdą orzec. Ze względu na ilość desygnatów wyróżnia się nazwy jednostkowe o jednym desygnacie (np. najmniejsza dodatnia liczba par...

Pojęcie błędnego koła-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 399

8.       Circulus vitiosus in definiendo (błędne koło) - Idem per idem (bezpośrednie): polega na powtórzeniu wyrazu definiowanego (lub jego pochodnych form gramatycznych) w definiensie tej samej definicji. Np. (1) Maszyna do pisania jest to maszyna, na której się pisze. - Błędne koło pośrednie: pole...

Sposoby wskazywania na desygnaty-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

11 Sposób wskazywania na desygnaty- nazwy indywidualne i generalne N. indywidualne wskazują na swoje desygnaty bezpośrednio, tj. oznaczają dany przedmiot, ale nie przypisują mu wyróżni...

Upstream - Unit 3

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

UPSTREAM UNIT 3 PRZETŁUMACZ Nurse - Restaurant chef - Flight attendant - Salary - Experience - Redundancy - Pitfall - Alert - Courageous - Persuasive - Quick - thinking - Witty - Honest - Dishonest - Emotionally strong - Physically strong - Interpreter - Firefighter - Tour guide - Executive - Tax...