Uniwersytet w Białymstoku - strona 210

Realizacja prawa zastawu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

297. REALIZACJA PRAWA ZASTAWU. Realizacja prawa zastawu polegała na zaspokojeniu swoich należności przez wierzyciela poprzez sprzedaż rzeczy zastawionej w przypadku gdy zastawca nie wywiązał się z długu. Za otrzymane w ten sposób środki zastawnik...

RECEPTUM ARGENTARII-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

396. RECEPTUM ARGENTARII. Recepta argentarii była to forma paktu pretorskiego a więc taka której na mocy swojego imperium pretorowie umożliwiali ochrony procesowej umozliwiajacej wniesienie actio Do zawarcia takiej formy paktu niezbędna stawała się obecność co najmniej tzrech stron zobowiązania z kt...

Stopnie winy dłużnika-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

329. STOPNIE WINY DŁUŻNIKA. Stopnie winy dłużnika w prawie rzymskim zostały ściśle sprecyzowane jako dolus, culpa dzieląca się na culpa lata i levis. Odpowiedzialności dolus i culpa z czego pierwsza oparta była na najwyższym stopniu winy i oznaczała działanie nieuczciwe sprzeczne dobrym obyczajom a ...

Szkoda w zobowiązaniach kontraktowych i deliktowych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 294

324. SZKODA W ZOBOWIĄZANIACH KONTRAKTOWYCH I DELIKTOWYCH. Szkoda czyli według rzymian umniejszenie majątku dzieliła się w prawie rzymskim w zależności od żródła zobowiązania. W przypadku kontraktów powstanie szkody a więc zniszczenie czy też zagubienie świadczenia powodowało modyfikację zobowiązania...

TRADITIO BREVI MANU ORAZ CONSTITUTUM POSSESSIORIUM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1260

254. TRADITIO BREVI MANU ORAZ CONSTITUTUM POSSESSIORIUM. Traditio brevi manu i constitutum possessorium są to formy nabycia posiadania. Pierwsze z nich polega na nabyciu posiadania przez dotychczasowego dzierżyciela danej rzeczy, drugie natomiast polega na tym że następowało przeniesienie posiadania...

Elastyczność prawa własności-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

267. TZW. ELASTYCZNOŚĆ PRAWA WŁASNOŚCI. Elastyczność prawa własności opiera się na samych założeniach jakie stworzyli rzymianie formułując to prawo. Właściciel danej rzeczy nie przestaje być podmiotem własności jeśli nawet utraci którąkolwiek z cech własności a więc: Ius possidendi /atrybut/ właścic...

Umowa darowizny-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

401. UMOWA DAROWIZNY. Darowizna za sprawą tego że obdarowany musiał wyrazić na nią zgodę była umową. Początkowo umowa taka jako pactum nudum była niezaskarżalna. Dopieroza czasów Justyniana który to nadał jej szaty zaskarżalności stała się ona pacta legitima. Umowa darowizny nie znajowała uzasadnien...

Współwłasność- COMMUNIO PRO INDIVISIO-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

264. WSPÓŁWŁASNOŚĆ - COMMUNIO PRO INDIVISIO. Współwłasność czyli communi pro indiviosio według prawa rzymskiego była to jedyna dopuszczalna forma własności nad daną rzeczą przez większą ilość właścicieli. Współwłaściciele w prawie rzymskim posiadali zazwyczaj udziały w stopniu zaokrąglonym tzn. w 1/...

Zamiana-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

389. ZAMIANA ( PERMUTATIO). Zamiana należąca do kontraktów nienazwanych była następstwem nawrotu do gospodarki naturalnej i polegała na przeniesieniu przez jedną stronę kontraktu własności jakiejś rzeczy na drugą stronę kontraktu w zam...

Zlecenie kredytowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

386. ZLECENIE KREDYTOWE. Kontrakt kredytowy był szczególną formą zlecenia czyli czynności należącej do kontraktów realnych i konsensualnych. Kontrakt ten powstawał zatem podobnie jak zlecenie pomiędzy mandantem a mandytariuszem z czego pierwszy zlecał drugiemu udzielenie kredytu osobie trzeciej. W t...