Uniwersytet w Białymstoku - strona 206

Inspekcja w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

. Inspekcja pracy w II RP - należała do niej kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, organizacje i działalność regulował dekret z 1919 - organami byli obwodowi, okręgowi i specjalni inspektorzy pracy, dysponujący aparatem pomocniczym, podporządkowani Głównemu Inspektorowi Pracy - wykonywał...

Ochrona pracy młodocianych i kobiet w prawie II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 777

ochrona pracy młodocianych i kobiet w prawie II RP. - wprowadzala ją ustawa z 1924 - dzieci do 15 lat nie mogły być zatrudnianie w ogóle, młodocianych od 15 do 18 nie wolno było zatrudniać nocą oraz w godzinach nadliczbowych - młodociani w wieku od 15 do 18 lat i kobiety ciężarne podlegały ochron...

Partykularyzmy prawne z Rzeczypospolitej Szlacheckiej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

Partykularyzmy prawne w Rzeczypospolitej szlacheckiej. - prawo mazowieckie - własny system prawa zwyczajowego, ujęty w odrębnym spisie „Zwyczaje ziemi mazowieckiej” , składającym się z 29 artykułów, po wcieleniu do Korony w 1529 sejm mazowiecki pragnąc zachować odrębność prawną prowincji opracował ...

Źródła prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

64 Źródłami prawa są akty na podstawie których rozstrzygane są sprawy indywidualne w procesie stosowania prawa w postępowaniu sądowym bądź w postępowaniu administracyjnym. Źródłami prawa są również akty prawne wyższego stopnia dla aktów prawnych niższego stopnia, wydawanych na postawie formalnego up...

Wykładnia funkcjonalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 602

51 Wykładnia funkcjonalna Wykładnia funkcjonalna- jest ona stosowana w sytuacji, gdy wobec braku precyzyjnie ustalonego znaczenia danego przepisu, po przeprowadzeniu wykładni językowej i systemowej należy wybrać jedno z kilku możliwych znaczeń. Odnosimy system prawa do pozaprawnych

Wykładnia legalna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1085

53 Wykładnia legalna Dokonywana przez organ upoważniony do tego przez przepisy prawa. Wszyscy adresaci interpretowanego przepisu są związani znaczeniem ustalonym przez interpretatora. wykładnia legalna delegowana - organ uzyskuje kompetencję do wiążącego interpretowania przepisów danego rodzaju; wy...

Prawo naturalne-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

36 Prawo naturalne - którego twórcą jest Bóg zakłada że istnieją normy prawne, które są niezależne od państwa i nadrzędne w stosunku do prawa stanowionego oraz odznaczają się od niego większą stabilnością. Św. Tomasz dzieli prawo na : prawo poz...

Cechy państwa prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 574

66 Najbardziej charakterystyczne cechy państwa prawa:  1) zabezpieczenie wolności (ograniczenie wolności poprzez państwowe unormowanie - prawa człowieka granicą działania państwa);  2) równość wobec prawa (zniesienie podziałów stanowych);  3) pewność prawa (nadrzędność ustaw, postępowanie zgodne z p...

Koncepcja norm sprzężonych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 798
Wyświetleń: 4669

70 Koncepcja norm sprzężonych Norma prawna składa się z normy sankcjonującej i normy sankcjonowanej. Każda z tych norm składa się z dwóch elementów: hipotezy i dyspozycji. Norma sankcjonowana (pierwotna) określa pierwotnego adresata, warunki, w których norma ma zastosowania oraz powinne zachowanie....

Stosowanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

77. Pojęcie stosowania prawa Stosowanie prawa to sformalizowane określone przez przepisy prawa, działania kompetentnych organów władzy publicznej, polegające na rozstrzyganiu konkretnych i indywidualnych spraw na podstawie norm prawnych generalnych abstrakcyjnych. Rozstrzygnięcie sprawy polega na w...