Uniwersytet w Białymstoku - strona 205

Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 511

Rodzaje ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Art. 67a op. Rodzaje ulg w spłacie: @ odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty @ odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w odrębnej decyzji (53a op.) @ um...

Uznaniowy charakter ulg - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

. Co to znaczy, że ulgi w spłacie zobowiązań mają charakter uznaniowy? Art. 67a § 1 op. Charakter uznaniowy ulg w spłacie zobowiązań podatkowych wyraża się w tym, że stwierdzenie przez organ podatkowy przesłanek zastosowania ulg w spłacie...

Zaległość podatkowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Jakie świadczenia uznaje się za zaległość podatkową? Art. 51-52 op. Za zaległość podatkową uznaje się: @ podatek nie zapłacony w terminie płatności @ niezapłacona w terminie rata/zaliczka podatku @ należności niewypłacone z tych tytułów przez płatnika lub

Logika prawnicza - pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1988

PYTANIA I ODPOWIEDZI Pytania -Nie są zdaniami w sensie logicznym. Zatem nie mają wartości logicznej. W zamian muszą zawierać tzw. partykułę pytającą: kto, kiedy, dlaczego, czy, którędy...

Stosunki pomiędzy zakresami nazw - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

STOSUNKI POMIĘDZY ZAKRESAMI NAZW Ta sama rzecz może być desygnatem wielu nazw np. krzesło -przedmiot do siedzenia, mebel drewniany. Dzięki temu używając kilku nazw jesteśmy w stanie precyzyjnie określić przedmiot. W logice używane jest pojęcie: klasy uniwersalnej -obejmuje wszystko na świecie (zw...

Wartość logiczna zdania - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Wartość logiczna zdania Dla logiki ważne jest ustalenie czy zdanie jest fałszywe, czy prawdziwe w klasycznym sensie rozumienia tych słów. Współczesna logika wskazuje na pewne trudności: niestabilność, zmienne punkty widzenia, zmienność ok...

Logika prawnicza - wypowiedzi - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

WYPOWIEDZI Wypowiedź powstaje jako powiązanie wyrazów w sposób logiczny. Z punktu widzenia językowego wyróżniamy: Wyp. 1-stopnia: „Deszcz pada” (stwierdzenie) Wyp. 2-stopnia: „Nieprawda, że deszcz pada” (obserwator, ale podmiot ukryty) Wyp. 3-storpnia „Wuj powiedział, że nieprawdą jest, że desz...

Prawo wtórne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Prawo wtórne a) akty prawne tworzące tzw. wewnętrzne prawo UE: regulaminy organów głównych Wspólnot, statuty ważniejszych organów pomocniczych, itp. b) uchwały organów WE (rady Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej). B. Obowiązywanie prawa wspólnotowego Po zjednoczeniu prawo wspólnotowe będzie pr...

Charakter ustrojowy wiecu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 539

Charakter ustrojowy wiecu w dobie monarchii patrymonialnej. - wiece były nawiązaniem do tradycji przed państwowych, do XII wieku obejmowały ogół wolnych mężczyzn - były organem współrządzącym - z czasem oddano podejmowanie decyzj...

Dualizm władzy w okresie monarchii stanowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1358

. Dualizm władzy w okresie monarchii stanowej Po przywróceniu Królestwa Polskiego w 1320 roku stopniowo poszerzał się współudział stanów uprzywilejowanych w sprawowaniu władzy państwowej. Towarzyszyło temu uzyskiwanie przywilejów przez s...