Uniwersytet w Białymstoku - strona 204

Urlopy wypoczynkowe w II RP - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582

. urlopy wypoczynkowe w prawie II RP - płatne urlopy wypoczynkowe wprowadzała ustawa z 1922 - pracownikom fizycznym przysługiwało 8 dni urlopu rocznie przez pierwsze dwa lata oraz 15 dni od trzeciego roku prazy w tym samym zakładzie - w 1933 uprawnienie to ograniczono przez zaliczenie do okresu u...

Zasady ustroju politycznego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 91
Wyświetleń: 511

. Zasady ustroju politycznego wg Konstytucji 3 Maja Składała się ze wstępu i 11 art. ( sprawy wyznań, szlachty, mieszczan, chłopów, podziału władzy, władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, regencji, edukacji dzieci królewskich, wojska) Zasady: utrzymała podział na stany, szlachcie posesjon...

Zastosowanie się do urzędowej interpretacji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

. Co to znaczy, że zastosowanie się do urzędowej interpretacji prawa podatkowego nie może szkodzić? Jest to wyrazem ZASADY NIE SZKODZENIA. Wyrażona jest w art. 14k op. Ogólnie mowa jest o tym, że zastosowanie się do interpretacji ogólnej lub indywidualnej przed jej zmianą (indywidualna/ogólna) lub ...

Nadpłata - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Pojęcie nadpłaty (art. 72 o.p.) Art. 72 op. NADPŁATA to kwota: @ nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku @ podatku pobranego przez płatnika nienależnie lub w wysokości większej od należnej @ zobowiązania zapłaconego przez płatnika lub in...

Odsetki naliczane za zwłokę - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Kiedy naliczane są odsetki za zwłokę wg niższej stawki? Art. 56 § 1a - 1b op. Odsetki za zwłokę naliczane wg. niższej stawki w sytuacji, kiedy dokonamy skutecznej korekty deklaracji z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłacimy w całości zaległość podatkową w terminie 7 dni od złożenia korekty  wt...

Odstąpienie od naliczania odsetek - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

. W jakich sytuacjach ustawodawca odstąpił od naliczania odsetek (art. 54 o.p.) - 3 przykłady? @ za okres zabezpieczenia, od zabezpieczonej kwoty zobowiązania, jeżeli objęte zabezpieczeniem środki pieniężne zostały zaliczone na poczet zaległości podatkowych @ w przypadku zawieszenia postępowania z...

Podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 798

. Wymień podatki stanowiące dochód Skarbu Państwa. Podatki stanowiące dochód SP: - Podatek od towarów i usług (PTU, VAT; realizują naczelnicy US) - Podatek akcyzowy (realizują naczelnicy UC) - Podatek od gier (realizują nacze...

Zobowiązania prawne powstjące z mocy prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Wskaż podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje z mocy prawa. Podatki, w których zobowiązanie powstaje z mocy prawa podatek dochodowy od osób fizycznych (CIT), podatek dochodowy od osób prawnych (PIT),

Zobowiązania podatkowe przez doręczenie decyzji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

42. Wskaż podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatki, w których zobowiązanie podatkowe powstaje poprzez doręczenie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego  podatek od nieruchomości, rolny i leśn...

Samoobliczanie podatku - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1393

Na czym polega i w jakich podatkach występuje tzw. samoobliczenie podatku? SAMOOBLICZENIE PODATKU jest to jeden ze sposobów obliczania kwoty podatku w przypadku zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa. Podatnik samodzielnie oblicza wysokość zobowiązania poda...