Uniwersytet w Białymstoku - strona 203

Elektorniczne doręczenie pisama podatkowego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Doręczenie pisma w formie elektronicznej - kiedy może mieć miejsce? warunki skuteczności (art. 144a i art. 152 § 3 o.p.). Art. 144, 152, 152a op. Warunki dopuszczalności doręczenia pisma w formie elektronicznej: @ pisma podatkowe z wyjątkiem zaświadczeń @ strona wnosi o zastosowanie takiego spos...

Elementy decyzji podatkowej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

. Jakie elementy powinna zawierać decyzja podatkowa? Art. 210 op. Decyzja podatkowa powinna zawierać: @ oznaczenie organu podatkowego @ datę jej wydania @ oznaczenie strony @ powołanie podstawy prawnej @ rozstrzygnięcie @ uzasadnien...

Elementy systemu wyborczego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 168
Wyświetleń: 812

9 Elementy systemu wyborczego, czynniki deformujące wynik wyborczy Antoszewski - „Systemy wyborcze” POJĘCIE I ELEMENTY SYSTEMU WYBORCZEGO wybory podjęcie przez ogół uprawnionych obywateli decyzji o tym, kto personalnie - w ich imieniu - jest uprawniony do podejmowania w czasie wyznaczonym granicam...

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Beata Kornelius
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

Prawo międzynarodowe publiczne a wewnątrzpaństwowy porządek prawny System prawa międzynarodowego publicznego jest zespołem norm prawnych, wywodzących się albo ze zwyczajów w stosunkach między państwami, które wskutek długotrwałego stosowania przekształciły się w wiążące normy prawne, albo umów międ...

Informacja - sieć informacyjna

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

SIEĆ INFORMACYJNA EURYDICE *1980-- Rezolucja o współpracy w dziedzinie edukacji *1998-- Polska * obejmowała państwa członkowskie EWG * podstawa prawna - decyzja PE * rozwój wymiany informacji o systemach edukacyjnych * informowanie o funkcjonujących w innych państwach rozwiązaniach na temat e...

Mikroekonomia - żeby wytwarzać dobra i usługi

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Żeby wytwarzać dobra i usługi, potrzebne są 3 podstawowe czynniki produkcji: - ziemia - kapitał - praca Dobra wolne - dobra nieograniczone Ceny są wyrazem ograniczoności zasobów. Ziemia - renta gruntowa Kapitał - procent Praca - płaca Regulować gospodarkę to wpływać na odpowiedź na 3 pytani...

Mikroekonomia - wymagania egzaminacyjne

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1344

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Kwestie wstępne (definicje, zagadnienia ogólne); Podstawowe wiadomości o rynku konkurencji doskonałej (krzywe, punkty równowagi); Teoria zachowań konsumenta (konsument idealny, krzywa obojętności, linia budżetu,...

Prawo karne i sądowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1036

. Prawo karne i sądowe w okresie insurekcji kościuszkowskiej - sądy karne nowego typu: sady kryminalne po województwach Sąd Kryminalny Księstwa Mazowieckiego w Warszawie /do sierpnia 1794/ Sąd Kryminalny Wojskowy /do sierpnia1794/ ~ proces jednoinstancyjny ~ gwarancja praw oskarżonego wraz z

Prawo karne - omówienie - Księstwo Warszawskie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

. Prawo karne księstwa warszawskiego - przywrócenie polskiego prawa z utrzymaniem pruskiego prawa karnego jako pomocniczego - Na terytoriach przyłączonych w 1809 obowiązywało prawo austriackie z 1803 -