Uniwersytet w Białymstoku - strona 202

Charakterystyka praw pracownika - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 343

13.Ogólna charakterystyka praw pracownika Najbardziej oczywiste prawo pracownika zostało zawarte w art. 21 § 1 kodeksu pracy, z którego wynika, że pracodawca zobowiązuje się zatrudnić pracownika za wynagrodzeniem. Oprócz niego przysługują także nagrody i zasiłki. Warunki wynagradzania za pracę i pr...

Czynniki kształtujące prawo pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

6.Czynniki kształtujące oblicze prawa pracy. Oblicze polskiego prawa pracy kształtuje zespół 3 czynników: 1. proces stanowienia prawa - czynnik tradycyjny 2. działanie TK - tzw. „ustawodawca negatywny” 3. orzecznictwo - zwłaszcza SN, ETS w Luksemburgu, ETPC w Strasburgu Dlaczego w polskim prawie ...

Kodeks cywwilny jako źródło prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

3. Kodeks cywilny jako źródło prawa pracy Między prawem cywilnym a prawem pracy istnieje wiele związków. Są to związki genetyczne- gdyż prawo stosunku pracy wyrosło z prawa cywilnego (np. konstrukcje prawa pracy powielają niektóre konstrukcje prawa cywilnego). Są to też związki normatywne wyrażając...

Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odni...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 378

5.Miejsce prawa stosunku pracy w systemie norm prawa pracy (obszary odniesienia i systematyka prawa pracy) Prawo pracy jest jedną z najbardziej „interdyscyplinarnych” gałęzi prawa, bo jako dziedzina krzyżuje się z pozostałymi, a zwłaszcza z prawem cywilnym, co potwierdza art. 300 KP. Święcicki: pra...

Nowe formy zatrudnienia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

2.Nowe formy zatrudnienia Nowoczesne formy zatrudnienia można rozumieć a) szeroko i b) wąsko a) odnoszą się do wszelkich form zatrudnienia, które są odmienne od modelu typowego (tj. od pracy w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, a więc świadczonej pod kierownictwem , w pełnym wymiarze czasu...

Obowiązek wykonywania poleceń_ - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

17.Obowiązek wykonywania poleceń Pracownik, zgodnie z art. 100 K.p., jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę, a w szczególności: • przestrzegać czasu pracy ...

Obowiązki pracownika - omówienie - Dyrektywa trzeźwości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

15.Obowiązki pracownika Artykuły bazowe - 100 Są kształtowane przez ustawę, z wyjątkiem obowiązków natury organizacyjno-porządkowych tworzonych przez pracodawcę jako regulamin pracy. Trzy kategorie obowiązków pracownika Podstawowe - dot...

Odpowiedzialność porządkowa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

25.Odpowiedzialność porządkowa Z reguły pojęcie odpowiedzialności jest odnoszone do negatywnego zachowania związanego z winą (ponoszenie odpowiedzialności) i sankcją (pociąganie do odpowiedzialności). W PP istnieją trzy rodzaje odpowiedzialności pracownika, tj. porządkowa, dyscyplinarna i materialn...

Definicja strony post_powania podatkowego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

. Definicja strony postępowania podatkowego. Art. 133 op. Stroną postępowania podatkowego mogą być: @ podatnik, płatnik, inkasent lub ich następca prawny, a także osoby trzecie, (z uwagi na swój interes prawny żądają czynności

Doręczenie zastępcze

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Doręczenie zastępcze tzw. podwójne awizo (art. 150 o.p.). Art. 150 op. Przywrócona niedawno instytucja tzw. podwójnego awizo oznacza, że poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej (gdy pisma doręcza poczta) lub pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta;...