Uniwersytet w Białymstoku - strona 201

Suwerenność ludu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1148

SUWERENNOŚĆ LUDU, SUWERENNOŚĆ NARODU, SUWERENNOŚĆ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO Suwerenność ludu - ta koncepcja w rozumieniu historycznym traktuje suwerena czyli lud, jako podmiot składający się ze wszystkich konkretnych obywateli. Tak roz...

Teoria legalizmu władzy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1050

TEORIE LEGITYMIZACJI WŁADZY Pojęcie legitymacji władzy jest związane z jej uzasadnieniem, podstawami. Pojęcie legitymizacji władzy zostało rozpowszechnione przez Maxa Webera, który wyróżnił trzy jej źródła: - Legitymizacja racjonalno - legalna - uznaje ona, że jedynym argumentem dla sprawowania wł...

Wladza jako relacja społeczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 378
Wyświetleń: 609

WŁADZA JAKO RELACJA SPOŁECZNA. CECHY WŁADZY: PRZYMUS, KONFLIKT, ASYMETRYCZNOŚĆ Władza jest relacją społeczną. Daje ona możliwość kierowania, rządzenia, wpływania na postępowanie ludzi, zmuszania do podejmowania działań lub ich zaniechania, narzucania swojej woli. Stosunek władzy i podwładności jest...

Wolność jednostki i prawa jednostki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 917

WOLNOŚĆ JEDNOSTKI I PRAWA JEDNOSTKI (GRANICE WOLNOŚCI JEDNOSTKI) Wolność jednostki w społeczeństwie demokratycznym jest typem relacji miedzy jednostką a władzą publiczną. Ten typ relacji zakłada, że władza publiczna ma kompetencje do ograniczenia wolności jednostki, które to kompetencje są ściśle o...

Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 847

10. Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego Socjologiczne prawa Maurice'a Duvergera (50' XXw.) wybory proporcjonalne prowadzą do systemu wielopartyjnego, niezależnych i suwerennych partii; wybory większością bezwzględną

Wpływ systemu wyborczego na kształt systemu partyjnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1267

WPŁYW SYSTEMU WYBORCZEGO NA KSZTAŁT SYSTEMU PARTYJNEGO Stosunki miedzy systemami wyborczymi a systemami partyjnymi pozwalają się opisać w formie praw naukowych. Te prawa pozwoliły na sformułowanie tzw. „prawdziwego prawa socjologicznego” - zwanego też prawem Duvergera. Na podstawie obserwacji Duver...

Zasady konstrukcji systemu prawa - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 966

ZASADY KONTRUKCJI SYSTEMU PRAWA: NIESPRZECZNOŚĆ SYSTEMU PRAWA, REGUŁY KOLIZYJNE Niesprzeczność systemu prawa może być rozumiana jako postulat do prawodawcy, aby racjonalnie tworzył prawo, lub jako zbiór dyrektyw dla organów stosujących prawo, wskazujących w jaki sposób zapobiegać możliwym sprzeczno...

Związanie państwa prawem, a zagadnienia praworządności

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763

ZWIĄZANIE PAŃSTWA PRAWEM A ZAGADNIENIE PRAWORZĄDNOŚCI Państwo prawne jest podstawowym elementem konstrukcji państwa demokratycznego. Na ideę państwa prawnego składają się elementy: fakt związania państwa prawem, praworządność oraz osobowość prawna państwa. Władza państwowa jest związana prawem - Z...

Podstawowe źródła prawa urzędniczego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1456

30.Podstawowe źródła prawa urzędniczego -określają pragmatyki służbowe i urzędnicze 1) ustawa z 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury 2) ustawa z 12 października 1994r. o samorządowych kolegiach odwoławczych 3) ustawa z 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej 4) ustawa z 26 styczn...

Agencje zatrudnienia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Agencje zatrudnienia Są to podmioty, które prowadzą na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia działalność gosp. polegającą na świadczeniu usług w zakresie: pośrednictwa pracy (agencje pośrednictwa pracy), doradztwa personalnego (agencje doradztwa personalnego), pośrednictwa zawodowego (agencje...