Uniwersytet w Białymstoku - strona 18

Znamiona przedmiotowe i podmiotowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1225

Znamiona przedmiotowe: realizacja znamion typu czynu zabronionego musi mieć charakter: odpierania bezprawnego zamachu który ma charakter zamachu bezpośredniego ma być to zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem odpieranie ma być konieczne sposób obrony ma być współmierny do niebezpiecze...

Znamiona sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Zamiar sprawcy (i bezpośredni i ewentualny) ma sens tyko gdy jest zrelacjonowany do konkretnych znamion typu czynu zabronionego. Nie ma zamiaru „w ogóle”, jest tylko umyślność związana z konkretnym typem czynu zabronionego. Ten sam t...

Analiza czasu i miejsca popełnienia czynu zabronionego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Zasady zastosowania ustawy karnej (art. 4) - gdy ustawa zostaje zmieniona, to stosujemy nową, gdy wcześniejsza jest względniejsza, wówczas ją stosujemy. Art. 4 §4 to przykład zatarcia z mocy prawa. Proces depenalizacji - uznanie pewnego zachowania jako zachowanie dozwolone, akceptowane. -

Funkcje prawa karnego - OKREŚLONOŚĆ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

Funkcje prawa karnego: następstwa jakie wynikają z faktu funkcjonowania ustawy, wykonywania rozstrzygnięć, faktu istnienie KODEKSU KARNEGO, ochronna (ochrona podstawowych wartości - życie, zdrowie, byt państwa, bezpieczeństwo, własność), sprawiedliwościowa (chroni i daje podstawę, gdy ktoś popełn...

Rodzaje dyspozycji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1645

Rodzaje dyspozycji (określenie stanu faktycznego przestępstwa) i sankcji. PODZIAŁ DYSPOZYCJI: Wg sposobu zachowania się: - dyspozycja nazwowa (jest niewiele takich, np. art. 279, wskazanie nazwy typu przestępstwa i jest opisane na czym polega), - dyspozycja opisowa (ustawodawca bliżej opisuje na...

PRZESTĘPSTWO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 910

Przestępstwo - jest to czyn zabroniony pod groźbą kary, zabroniony przez ustawę obowiązująca w czasie jego popełnienia, czyn bezprawny, czyn zawiniony, szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy. Elementy składające się na strukturę przestępst...

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

Ciężar dowodu przy dochodzeniu prawa. Rodzaje i rola domniemań prawnych. Ciężar dowodu to wyjaśnienia, kto-sąd czy strony, a jeżeli strony, to która z nich- ma obowiązek przedstawienia odpowiednich dowodów. W systemach współczesnych rola są...

Część składowa rzeczy - Nieruchomość gruntowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

Co to jest część składowa rzeczy; czy prawo może być częścią składową? Znaczenie prawne zaliczenia do cz składowych. Cześć składowa rzeczy-to wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości alb...

Dobra wiara w prawie cywilnym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

Dobra wiara w prawie cywilnym- pojęcie, ochrona, przykłady Art 7 KC domniemanie dobrej wiary, odnosi się do całego systemu prawa cywilnego- każe domniemywać istnienie dobrej wiary. Dobra wiara jest zjawiskiem wewnętrznym, stanowiącym stan psychiczny określonej osoby polegający na jej błędnym, ale ...