Uniwersytet w Białymstoku - strona 174

Roszczenie zapobiegawcze (prewencyjne) - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

ROSZCZENIE ZAPOBIEGAWCZE (PREWENCYJNE) - ART. 439 Dotychczas była mowa o syt., gdy szkoda już powstała, tu chodzi natomiast o konsekwencje prawne jakie może rodzić samo stworzenie stanu zagrożenia wyrządzenia szkody. Ustawa - w myśl zasady lepiej zapobiegać, niż naprawiać - daje pewne środki osob...

Rozszerzona odpowiedzialność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

ROZSZERZONA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ART. 419. Art. 419. W wypadku gdy Skarb Państwa nie ponosi według przepisów niniejszego tytułu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego na...

Wykład - solidarność czynna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

SOLIDARNOŚĆ CZYNNA. Każdy z kilku wierzycieli może żądać od dłużnika spełnienia świadczenia w całości, a dłużnik może spełnić świadczenie do rąk tego, ktorego wybierze, dopoki ktoryś z nich nie wytoczy przeciwko dłużnikowi powodztwa. 2 Spełnienie świadczenia na rzecz jednego z wierzycieli zwalni...

Wykład - solidarność wierzycieli

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 819

SOLIDARNOŚĆ WIERZYCIELI (czynna) Art. 367. § 1. Kilku wierzycieli może być uprawnionych w ten sposób, że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich, a przez zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli dług wygasa względem wszystkich (solidarność wierzycieli). § 2. Dłużnik może s...

Wykład - sposoby naprawienia szkody

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

SPOSOBY NAPRAWIENIA SZKODY Art. 363. § 1. Art. 363. § 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby poc...

Sybrogacja ustawowa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

SUBROGACJA USTAWOWA - art. 518. Kolejny sposob zmiany wierzyciela to wstąpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela - subrogacja (podstawienie). Chodzi o sytuację, gdy wierzyciel został zaspokojony przez osobę trzecią a nie przez dł. Pr. zobowiązań nie wyklucza takiej sytuacji. Co d...

Umowa obligacyjna jako źródło zobowiązania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1932

U M O W A O B L I G A C Y J N A J A K O Ź R Ó D Ł O Z O B O W I Ą Z A N I A. Umowa to zgodna wola stron. Jest często utożsamiana z samym zobowiązaniem, lecz jako czynn.pr. jest ona jedynie jednym ze źrodeł zobowiązania, ktore jest konsekwencją zawarcia czynn.pr. Ponadto umowa występuje nie tylko ...

Umowa oświadczenie na rzecz osoby trzeciej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

UMOWA O ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ (PACTUM IN FAVORE TERTI) Zasadą jest, że umowa jest skuteczna tylko między jej stronami. Historycznie wyjątki od tej zasady nie istniały, z czasem (gł. w wyniku rozwoju przewozu i ubezpieczeń) pojawiła się jednak potrzeba stworzenia konstrukcji prawnej...

Umowa oświadczenie przez osobę trzecią - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ Nie ma wyjątku od zasady względnego charakteru zobowiązań. Strony umawiają się, że osoba trzecia zachowa się w określony sposob. Dłużnik przyrzeka wierzycielowi, że osoba trzecia zachowa się w określony sposob względem wierzyciela, umowa ta wywołuje skutki ...

Umowa o zwolnienie dłużnika z obowiązku świadczenia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1281

UMOWA O ZWOLNIENIE DŁUŻNIKA Z OBOWIĄZKU ŚWIADCZENIA. Art. 392. Jeżeli osoba trzecia zobowiązała się przez umowę z dłużnikiem zwolnić go od obowiązku świadczenia, jest ona odpowiedzialna względem dłużnika za to, że wierzyciel nie będzie od niego żądał spełnienia świadczenia. Jest zobowiązanie m...