Uniwersytet w Białymstoku - strona 17

Wina jako zarzut stawiany sprawcy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 511

Wina w czystej teorii normatywnej jest tylko zarzutem stawianym sprawcy z powodu możliwości wybrania innego niż przestępne zachowanie. Sprawca mając możliwość wyboru decyduje się na czyn zabroniony i to jest winą. Winę z głowy sprawcy przenosimy do głów sędziów, bo to oni orzekają. Tak naprawdę owa ...

Wina

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Wina Przyjęcie winy jako warunku odpowiedzialności karnej jest deklaracją o charakterze aksjologicznym, bo wydaje nam się niesprawiedliwym karanie osób, którym winy przypisać nie można. Nie tkwią za tą deklaracją jakieś szczególne cele prakseologiczne. Równie skutecznie walczyć można z przestępczośc...

Zakres czasowy obowiązywania i zastosowania norm prawnych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

Zakres czasowy obowiązywania i zastosowania norm prawnych Zakres czasowy obowiązywania danych norm to określenie tego okresu czasu, w którym dane normy (w szczególności normy sankcjonujące) obowiązywały w systemie prawnym. Zawsze jest jakiś początek i zawsze jest jakiś koniec obowiązywania. Czas ki...

Zakres zastosowania prawa karnego w przestrzeni, zakres terytorialny z...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

Zakres zastosowania prawa karnego w przestrzeni, zakres terytorialny zastosowania prawa karnego. Dotyczy to określenia miejsca, w który popełniono czyn zabroniony i zależności jaka zachodzi między tym miejscem a zakresem zastosowania normy sankcjonującej. Podobnie jak w przypadku czasu popełnienia ...

Zamiar afektywny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 686

Zamiar afektywny (nagły) - on pojawia się w stanach wzburzenia, ma charakter nagłego impulsu woli. I co jest istotne? Mianowicie są takie wzburzenia, zakłócenia pewnej równowagi emocjonalnej i normalnego przebiegu procesów psychicznych, k...

Zamiar ogólny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Zamiar ogólny - dla dwóch przestępstw: kradzieży mienia oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu przyjęło się uważać, że jeżeli sprawca zdecydował się w ogóle na atak na zdrowie innej osoby to obejmował zamiarem wszystkie skutki jakie z tego wynikały. Jak już zdecydował się bić to wszystko jedno co z...

Zaniechanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

Jeżeli chodzi o tą możność subiektywną należy zwrócić uwagę na coś co nazywa się usprawiedliwioną lub nieusprawiedliwioną niemożnością wykonania obowiązku. Bo gdyby przyjrzeć się temu naszemu pijanemu ratownikowi, który patrzy na tonącego to analizując jego warunki psychofizyczne trzeba by dojść do ...

Zasady regulujące kwestię zakresu terytorialnego norm sankcjonujących...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 511

Zasady regulujące kwestię zakresu terytorialnego norm sankcjonujących. Zasada terytorialna - art. 5 KK - stosuje się ustawę karną polską jeżeli czyn zabroniony został popełniony na terytorium RP, na polskim statku wodnym lub polskim statku powietrznym (jak w polskim autobusie to już nie). Terytoriu...

Zbieg przepisów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 819

Zbieg przepisów. Istota zbiegu przepisów polega na tym, że ten sam fragment ludzkiej aktywności (czyn) realizuje znamiona określone w wielu typach czynów zabronionych. To samo zachowanie może być jednocześnie zabijaniem człowieka, zniszczen...

Zbieg przestępstw

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1197

Zbieg przestępstw. Ten sam czyn stanowić może tylko jedno przestępstwo. Wobec tego żeby mieć do czynienia z wielością przestępstw musi temu towarzyszyć wielość czynów zabronionych - co najmniej dwa czyny zabronione muszą być przez sprawc...