Uniwersytet w Białymstoku - strona 169

Skargi i wnioski obywateli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

. Skargi i wnioski obywateli Prawo do składania skarg i wniosków opiera się na Konstytucji, zgodnie z którą każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy p...

Spory kompetencyjne i spory o właściwość w administracji publicznej - ...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

. Spory kompetencyjne i spory o właściwość w administracji publicznej Przez spór kompetencyjny należy rozumieć obiektywnie istniejącą sytuację prawną, w której co do zakresu działania organów państwowych zachodzi rozbieżność poglądów, która powinna być usunięta na skutek podjętych w tym kierunku śr...

Sposoby definiowania administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2240

Sposoby definiowania administracji publicznej Nauka niemiecka: Normuje ono ustrój administracji publicznej oraz swoiste formy w których organy te regulują władczo uprawnienia obywatela (decyzja administracyjna). Określa się to prawo również jako system norm prawnych , które w specyficzny sposób obo...

Statuty i regulaminy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Statuty i regulaminy Statuty to akty wydawane przez podmioty prawa publicznego, które są ustanawiane w celu uregulowania spraw tych podmiotów, w szczególności dla ustalenia ich struktury i zasad funkcjonowania, ważne miejsce zajmują statuty województw, powiatów i gmin oraz statuty ich urzędów, poję...

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego Uchwały NSA dzielą się na uchwały wyjaśniające przepisy prawa oraz na uchwały rozstrzygające zagadnienie prawne w poszczególnej sprawie, wydawane są w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie, o tym w jakim ostatecznie składzie się to odbę...

Umowy międzynarodowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Umowy międzynarodowe Konstytucja zalicza umowy międzynarodowe do źródeł prawa, ratyfikowana umowa międzynarodowa, po je ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione jest uzależnione od wydania ustawy,...

Wykład - definicja ustawy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Ustawa Zgodnie z kolejnością przyjętą przez Konstytucję są drugą kategorią powszechnie obowiązujących źródeł prawa, stanowią przedmiot zainteresowania prawa konstytucyjnego, prawo administracyjne jest zbudowane z pojedynczych ustaw, które składają się na jego system i które wyznaczają zakres źródeł...

Uznanie administracyjne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1869

Uznanie administracyjne, kontrola, sposoby formułowania upoważnień do uznania administracyjnego Uznanie administracyjne polega na przyznaniu organom administracji publicznej możności dokonania wyboru spośród dwóch lub więcej dopuszczanych przez ustawę, a równowartościowych prawnie rozwiązań, przy c...

Właściwości organu administrującego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

Właściwość organu administrującego Jeżeli realizacja kompetencji administracyjnej ma polegać na rozpoznaniu i rozstrzyganiu spraw w postępowaniu administracyjnym za pomocą wydawania aktów konkretyzujących jego normy, wtedy kompetencję tę nazywa się właściwością organu, rozróżnia się właściwość rzec...