Uniwersytet w Białymstoku - strona 166

Formy współdziałania gmin - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637

Formy współdziałania gmin Związki międzygminne- tworzone przez samorządy gmin w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, członkostwo w związku jest dobrowolne, każda gmina może swobodnie z niego wystąpić, na związek można przekazać wszystkie zadania z zakresu zadań własnych gmin, oprócz tych d...

Istota kompetencji organu administrującego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1064

. Istota kompetencji organu administrującego Kompetencję można określić jako zdolność organu do skonkretyzowanego aktualizowania potencjalnego, sformułowanego przez prawo obowiązku działania, jest to więc możliwość i jednocześnie obowiązek korzystania z określonej formy działania, należącej do dzia...

Kontrola NIK - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

. Kontrola NIK Kontrola NIK w stosunku do jednostek samorządu terytorialnego, komunalnych osób prawnych i innych komunalnych jednostek organizacyjnych ma charakter fakultatywny, jednak wobec tych jednostek sposób kontroli może być pełen, natomiast wobec pewnych jednostek sposób kontroli jest równie...

Kontrola prokuratorska - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1876

Kontrola prokuratorska Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw oraz podejmowanie środków przewidzianych prawem zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu administracyjnym, zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem d...

Mienie jednostek samorządu terytorialnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Mienie jednostek samorządu terytorialnego Mienie komunalne to mienie należące do samorządu terytorialnego w postaci własności i innych praw majątkowych należących do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób praw...

Nadzór w administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

Nadzór w administracji publicznej Nadzór jest to stałe i bieżące kontrolowanie podległej lub podporządkowanej jednostki z równoczesnym wydawaniem stosownych decyzji, mających na celu usprawnienie, udoskonalenie działalności nadzorowanej jednostki, uprawnienia nadzorcze oznaczają tyle, co prawo do k...

Norma kompetencyjna a norma zadaniowa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3752

. Norma kompetencyjna a norma zadaniowa Norma kompetencyjna - norma prawna która udziela upoważnienia  do ważnego dokonania określonej czynności konwencjonalnej. Aby czynn...

Normy materialna, procesowa, ustrojowa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2296

Normy: materialna, procesowa, ustrojowa Norma materialna stanowi o stosunkach między administracją a obywatelem, określają treść uprawnień i obowiązków tj. sposób zachowania się swoich adresatów w sferze prawa administracyjnego, przy czym adresatami tymi są podmioty znajdujące się poza administracj...

Określenie prawa administracyjnego i jego struktura - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Określenie prawa administracyjnego i jego struktura Administracja działa w ramach rozbudowanej struktury, na różnych poziomach (krajowym, regionalnym i lokalnym) i szczeblach podziału terytorialnego. Wykonywaniem administracji zajmują się nie tylko organy administracji ale także takie, które na pie...

Organy administrujące - pojęcie i rodzaje - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1015

. Organy administrujące- pojęcie i rodzaje Organ administrujący to podmiot posiadający kompetencję administracyjną, przyznaną mu przez ustawę, która polega na możności realizowania danej formy działania administracji, może być przypisana także podmiotowi, który nie jest organem administracji public...