Uniwersytet w Białymstoku - strona 165

Zasady powoływania sędziów w prawie polskim-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Zasady powoływania sędziów w prawie polskim. Sędziowie powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Zanim jednak dojdzie do ostatecznego powołania sędziego, konieczne jest przeprowadzenie szeregu wstępnych eta...

Zasady wyborów do organów stanowiących samorząd terytorialny-opracowan...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Zasady wyborów do organów stanowiących samorząd terytorialny. Organem stanowiącym jest rada gminy (miasta, powiatu), w województwie organ ten nosi nazwę sejmiku województwa. Nie zależnie od różnicy nazw są to organy przedstawicielskie o zbliżonym statusie ustrojowym. Kadencje wszystkich tych organó...

Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1162

Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu. Zgłaszanie kandydatów do Senatu. Prawo zgłaszania przysługuje partiom politycznym i wyborcom - jedni i drudzy tworzą w tym celu tzw. Komitety wyborcze. Kandydować można tylko w jednym okręgu w...

Zgromadzenie Narodowe-skład i zadania

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1176

Zgromadzenie Narodowe. Skład i zadania. Określenie charakteru ustrojowego Zgromadzenia Narodowego nie zostało dokonane w Konstytucji. Zgromadzenie ma pewne kompetencje własne, a przy ich wykonaniu działa jako jedno ciało parlamentarne, bez rozróżniania Sejmu (posłów) i Senatu (senatorów). W swej is...

Akty prawne dwustronne w administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 959

Akty prawne dwustronne w administracji publicznej Akty dwustronne wydaje się za zgodą adresata, wyrażenie zgody przez adresata aktu dwustronnego następuje np. przez złożenie podania o określonej treści, przystąpienie do konkursu o określone stanowisko, itp. Akty dwustronne nie są aktami dwustronnym...

Bezczynność administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

. Bezczynność administracji publicznej-istota, prawne formy jej zwalczania Jeżeli organ nie działa w sytuacji, gdy stan faktyczny w połączeniu z normą prawną tego od niego wymaga, to tym samym nie czyni użytku z przyznanej mu kompetencji, a więc nie realizuje nałożonego na niego obowiązku, można wt...

Centralizacja - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Centralizacja polega na hierarchicznym podporządkowaniu organu lub organów administrujących innemu organowi lub organom administrującym, oznacza to, że organ stojący niżej w danej hierarchii organów zależy od organu stojącego wyżej, zależność ta ma aspekt służbowy, polegający na obowiązku wykonywani...

Czynności społeczno-organizatorskie - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

Czynności społeczno-organizatorskie Działania społeczno organizatorskie skupiają się na bieżącym reagowaniu na zmieniające się zjawiska życia społecznego i gospodarczego, nie tylko na wykonywaniu prawa, ale również na tworzeniu nowych wartości, a także na organizowaniu życia obywateli i jego aktywi...

Działania materialno-techniczne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Działania materialno-techniczne Działania materialno-techniczne łączą się z techniką administrowania i z techniką oddziaływania administracji publicznej na stosunki prawa materialnego, są instrumentami, za pomocą których przygotowuje się działania prawne, a które same bezpośrednio nie wywołują skut...