Uniwersytet w Białymstoku - strona 160

Pojęcie i rola regulaminu parlamentarnego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Pojecie i rola regulaminu parlamentarnego. Organizację wewnętrzną i porządek prac Sejmu oraz tryb powoływania i działalność jego organów , jak tez sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków i planów państwowych wobec Sejmu określa regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm w formie uchwał...

Pojecie i zasady ustroju politycznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 819

Pojecie i zasady ustroju politycznego. Każda konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym danego państwa i określają panujący w nim system władzy - tożsamość konstytucyjna. Zasady te wskazują przede wszystkim tego, do kogo należy władza w państwie (określ...

Pojecie konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Pojecie konstytucji. Geneza konstytucji pisanych. Konstytucja - (łac. Constitutio) ustanawiać, urządzić, nadać czemuś ramy, uporządkować sytuacje w sprawowaniu władzy, konstytucja jako fundament ustroju w państwie. Konstytucje zaczęły powstawać, aby ograniczyć władzę monarchszą (Francja, Prusy, Au...

Pojęcie kontroli, klasyfikacja rodzajów kontroli-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Pojecie kontroli. Klasyfikacja rodzajów kontroli. Istotą kontroli norm jest orzekanie o hierarchiczności zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu a w przypadku stwierdzenia raku tej zgodności na ich eliminowaniu z systemu prawa. Rodzaje: następczy - dotyczy...

Pojęcie obywatelstwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Pojecie obywatelstwa, podstawowe zasady prawa o obywatelstwie polskim. Podstawowe znaczenie ma rozróżnienie statusu obywateli i cudzoziemców. Konstytucja ustala podstawowe zasady dotyczące obywatelstwa. obywatelstwo polskie nabywa się przez urodzenie z rodziców będących obywatelami polskimi lub w ...

Postępowanie z projektem ustawy budżetowej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Postępowanie z projektem ustawy budżetowej. Szczególną postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej, co wynika zarówno z kluczowej roli budżetu dla funkcjonowania państwa, jak i z konieczności terminowego uchwalenia tego aktu. Treścią ustawy budżetowej jest ustalenie d...

Powoływanie przez Sejm organów państwowych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Powoływanie przez Sejm organów państwowych. Inaczej nazywana funkcja kreacyjną, polega na bezpośrednim powoływaniu i odwoływaniu innych organów konstytucyjnych państwa oraz osób wchodzących w ich skład zwłaszcza na egzekwowaniu ich odpowiedzialności ,bądź innych formach wpływu. Kompetencje Sejmu si...

Prawa człowieka i prawa obywatelskie-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Prawa człowieka i prawa obywatelskie. Prawa człowieka - to postać praw i wolności jednostki, służąca ochronie jej interesów, przypisywanych każdej osobie ludzkiej, niezależnie od przynależności państwowej i od jakichkolwiek cech różniących. Żródłem tak rozumianych praw człowieka nie jest państwo i ...

Prawo inicjatywy ustawodawczej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 483

Prawo inicjatywy ustawodawczej. Jest to konstytucyjne prawo podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem jej rozpatrzenia w szczególnej procedurze. Podmioty mające prawo do wnoszenia projektów ustaw: posłowie ( wg Regulaminu Sejmu , co najmniej 15, lub ich komisje) ...

Prewencyjny system zabezpieczeń konstytucji-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Prewencyjny system zabezpieczeń konstytucji. Sądy konstytucyjne z reguły sprawują tez kontrolę prwewncyjną - uprzednią. Dokonywana ona jest w odniesieniu do projektu aktu w czasie jego uchwalenia albo jego po jego uchwaleniu az do momentu wejścia w życie, a przynajmniej do czasu jej promulgacji. s...