Uniwersytet w Białymstoku - strona 156

Międzynarodowe stosunki polityczne - Wspólnota Niepodległych Państw...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Wspólnota Niepodległych Państw 3.12.2009 r. Obszar WNP: region/przestrzeń poradziecka (z wyłączeniem Estonii, Łotwy, Litwy). Problematyka bezpieczeństwa. Obszar bardzo zróżnicowany, o różnych kulturach, różnych poziomach rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Uzbekistan (gospodarka pasterska) a ...

Dr Curanovi_ - MIÄ_DZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE - problemy politycz...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI POLITYCZNE - ĆWICZENIA 08.05.2013 PROBLEMY POLITYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALIZACJA WSPÓŁPRACY W REGIONIE AZJI I PACYFIKU PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I POKOJU 1) Korea - kraj podzielony na Koreę Północną i Południową. W czasie zimnej wojny Korea Południowa cieszyła się poparciem Z...

Miedzynarodowe stosunki polityczne - Procesy integracyjne oraz rozwój ...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Procesy integracyjne oraz rozwój współpracy regionalnej Obowiązującym modelem kształtowania bezpieczeństwa międzynawowego w regionie pozostawała równowaga sił i kierowanie się przez tamtejsze państwa interesem narodowym. Bezpieczeństwo zbiorowe czy procesy integracyjne pozostawały na przełomie XX i ...

Główne obszary niestabilności państwa

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Główne obszary niestabilności państwa Afryka Północna. Najbardziej stabilny obszar kontynentu, część arabska Afryki. Obszar aktywizacji ugrupowań polityczno- religijnych, odwołujących się do ortodoksyjnej, fundamentalistycznej odmiany islamu. Hasan al. Banna, w 1928 roku w Egipcie: powołanie do ż...

Meteoryty z Marsa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Czechowski
 • Tektonika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 889

Temat 15: Omów kilka meteorytów z Marsa. Jaka była ich historia przed upadkiem na Ziemię? Jakie są tam ślady ewentualnego życia? Wszyscy doskonale orientujemy się, jak bardzo ważnym tematem w dzisiejszym świecie jest czwarta od Słońca planeta Układu Słonecznego o nazwie Mars. Zapewne nie ma osoby, ...

Dr Gawrycki - Technologie informacyjne - HISTORIA KOMPUTERA

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

HISTORIA KOMPUTERA Rajmund Lullus - zapisał w traktacie filozoficznym, że trzeba stworzyć logicznie myślącą maszynę, która miałaby udowodnić istnienie Boga Leonardo da Vinci - podjął próbę konstrukcji maszyny liczącej. W 1968 r. odkryto, że podjął próbę budowy komputera W 1969 r. powstała taka

Akty normatywne rządu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

Akty normatywne rządu. Radzie Ministrów podlega rozległy system organizacyjny administracji rządowej, może ona - wydając uchwały - ustanawiać regulacje normatywne wiążące dla organów i jednostek wchodzących do tego systemu. Uchwały normatywne Rady Ministrów nie stanowią źródła powszechnie obowiązuj...

Akty prawa powszechnie obowiązujące-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 595

Akty prawa powszechnie obowiązujące. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa mogą być: Konstytucja, Ustawy, Ratyfikowane umowy międzynarodowe, Rozporządzenia, Akty prawa miejscowego. Konstytucja i ustawy mają charakter aktów samoistnych, tzn. mogą być wydawane w ramach ogólnej kompetencji o...

Akty prawa wewnętrznego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Stanisław Bożyk
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Akty prawa wewnętrznego. Organy państwa mogą stanowić akty prawa wewnętrznego, tzn. akty obowiązujące wyłącznie jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. W żadnym razie nie mogą one być podstawą decyzji w stosunku do obywateli, osób prawnych oraz innych podmiotów. Zarazem muszą ...